Rusya Aile Ziyareti Vizesi İçin Gerekli Belgeler 2020

Rusya Aile Ziyareti Vizesi İçin Gerekli Belgeler 2020

 

Çalışanlar için Rusya Aile Ziyareti Vizesi Gerekli Belgeler 2020

 

Pasaport: Seyahat öncesinde ibraz edilmesi gereken pasaportta vizenin basılabilmesi için 2 boş sayfanın olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca bu pasaportta 10 seneden yeni olma, dönüşle birlikte 6 ay daha geçerli olma ve hasarsızlık gibi diğer kriterlere bakılacaktır. Güncel olan ve eski olan pasaportlar birlikte sunulur.

Vize talebi form: Rusya ziyaret vizesi başvurusu için uygun kategoride ve güncel bilgilerle formunuzu doldurarak imzanızla da onaylamanız gerekmektedir.

Fotoğraflar: Maksimum 6 aylık olan fotoğraflarda biometrik ölçülere ve fon renginin beyaz  olmasına dikkat edilir.

Davetiye: Rusya aile ziyareti vizesi almak amacıyla başvuru yapan kişilerin, Rusya’da ikamet eden yakınlarından davetiye alması gerekir. Bu davetiye ile finansal kaynaklar, iletişim ve konaklama bilgileri, tarafların yakınlığı vb. tüm gerekli bilgiler izah edilir, davetiye gereken makama onaylatılarak başvurana gönderilir.

Kimlik fotokopileri: Her 2 tarafın da birer okunaklı fotokopisi çektirilmelidir.

Sigorta Poliçesi: Kişilerin aldığı sigorta, tüm seyahat boyunca en az 30 bin Euro hizmet sağlamalı ve bu durum poliçeyle belgelendirilmelidir.

Rezervasyon ya da satın alma belgeleri: Konaklamaya ve ulaşım araçlarına dair

Mümkün olduğunca yüksek olması önerilen ancak 5000 TL bakiyeli olması yeterli görülen, aktif banka hesabının kaşeli, imzalı hareket dökümleri

Rusya aile ve akraba ziyareti vizesi almak için başvuranın geçmişe dönük 3 aylık maaş bordrolarının banka tarafından kaşeli ve imzalı versiyonları

Başvuru sahibinin mal varlığı var ise, ispatlama amacıyla kişinin adına ruhsat ve tapuları

Vize talebini açıklar dilekçe: Kişinin bağlı olduğu kurumun antetli kağıdına ve seyahatin gerçekleşme günlerini, nedenini açıklar, ıslak imzalı ve kaşeli dilekçe

Çalışanı olunan şirketin imza sirküleri, son dönem vergi levhası, faaliyet evrağı ve Ticaret Sicil Gazetesi

Başvuru yapan çalışan bireyin SGK İşe Giriş ve Hizmet Döküm belgelerinin orijinalleri

Başvuran kişinin temin etmesi gereken Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Şirket Sahipleri için Rusya Aile Ziyareti Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Rusya aile ve arkadaş ziyaret vizesi için vizenin basılacağı pasaportu teslim ederken, varsa eski pasaportlar da yetkililere verilir. Güncel pasaportta vizeye ayrılmış en az 2  sayfa olmalı, hasar ve yırtık bulunmamalı ve 10 sene içinde alınmış olmalıdır. Ayrıca pasaportun geçerliliği seyahatten dönünce en az  6 ay sürmelidir.

Davetiye: Rusya ziyaret vizesi için gerekli belgeler içerisinde en önemlilerden olan davetiye, tarafların ve seyahatin detaylarını izah etmeli, Fransız yerel makamlarının onayını taşımalıdır.

Form: Ziyarete uygun şekilde ve güncel bilgilerle kişinin kendisinin doldurması istenen formun, ıslak imza taşıması gerekir.

Rusya vizesi için başvuru yapan kişinin kimliğinin iki yüzünün fotokopisi

Hesap dökümü: En az 5000 TL olması istenen ancak maksimumda olması önerilen bakiyeye sahip, aktif hareketli bir banka hesabının onaylı dökümleri

Fotoğraf: 6 ay içinde alınan ve uygun ebatlardaki fotoğrafların 2 adet nüshası

Sigorta: Vize merkezi desteği ile temin edilebilen poliçe, seyahatin minimum 30 bin Euro sağlık hizmeti ile garantilenmiş olduğunu ifade etmelidir.

Satın alınmamış olsa da otel ve uçak gibi rezervasyonu yapılan ulaşım ve konaklama araçlarının rezerve çıktıları

Bağ- Kur üzerinden alınan hizmet dökümü belgesi

Dilekçe: Antetli kağıtla hazırlanan ve ıslak imzalı dilekçe, seyahatin gider kaynağı, gerçekleşme tarihi ve nedeni gibi açıklamaları belirtmelidir.

Son 3 aylık süreci gösteren Şirket Faaliyet Belgesinin aslı ile vergi levhasının güncel tarihli olma kaydıyla bir kopyası

Başvuranın kendi şirketine ait güncel birer imza sirküleri belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi

Başvuru sahibi vatandaşın adına tam vukuatlı nüfus kaydı örneği

 

Emekliler için Rusya Aile Ziyareti Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Başvuru için sunulan pasaportta vizenin onay alması halinde basılabilmesi için 2 sayfasının boş olduğunu kontrol etmelisiniz. 10 sene içinde çıkarılan ve henüz yıpranmamış olan pasaport, dönüşünüzden sonra 6 ay daha kullanıma uygun olmalıdır. Güncel pasaport, eskileri ile birlikte sunulur.

Form: Online linkler ve vize merkezleri üzerinden de temin edilebilen formlar, ziyarete uygun olarak doldurulmalıdır.

Nüfus cüzdanının çift taraflı fotokopisi

Davetiye: Rusya akraba ziyareti vizesi başvurusu için ziyareti gerçekleştirilecek olan yakının, başvuru adayına davetiye temin etmesi gerekir. Bu belge kapsamında yolculuk tarihleri, sponsoru, adresler, kişilerin bilgileri açıklanır ve Rusya makamlarından onay alınır.

2 Adet Biometrik fotoğraf: Standart ebatlarda olması şart olan fotoğraflar, güncellik açısından en fazla 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Sigorta: Kişinin seyahatinde sağlık hizmeti alacağı sigortasının kendisine seyahati boyunca en az 30 bin Euro hizmet vaat etmesi, bu durumun poliçeyle desteklenmesi gerekir.

Rezervasyonlar: Fransız otelleri, ülkeye seyahatte kullanılacak tüm uçak ve tren biletleri, rezerve dökümleri ile ispatlanmalıdır.

Gelirleri gösterme amacıyla başvuranın ruhsat ve tapuları

Dilekçe: Yetkililer yazılan dilekçede seyahatin yine davetiyede olduğu gibi detaylı neden ve kaynakları açıklanmalı, kişi dilekçesini ıslak imzası ile tasdiklemelidir.

Hesap dökümü: İçinde 5000 TL olması yeterli görülen hesabın, maksimum bakiyeyle gösterilmesi başvuruda avantaj sağlar. Ayrıca hesabın hareketliliğini ispatlama amacıyla gösterilen dökümlerin yetkililere onaylatılması gerektiği unutulmamalıdır.

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Emeklilik belgesi: Emekli tescil belgesinin, online sistem üzerinden alınması mümkündür.

Başvuru yapan emekli vatandaşın, maaşını aldığı bankadan temin edeceği, son 3 aya dönük maaş bordroları

Öğrenciler için Rusya Aile Ziyareti Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Rusya ziyaretçi vizesi başvuru evrakları arasında teslim edilen pasaportun vizenin basılabilmesi için 2 boş sayfasının kalmış olmasına dikkat edilmelidir. 10 seneden eski olmayan bu pasaportta yıpranma olmamalı, yolculuktan sonra 6 ay daha kullanıma uygun olmalıdır. Eskileri ve güncel olanı birlikte verilmesi gereken pasaportta yırtık vb. hasarlar olmamalıdır.

Başvuru formu: Başvuru yapılan vizeye göre farklı türlerde olan bu formun, kişinin kendi seyahat amacına uygun olan olduğundan emin olunmalıdır.

2 Adet biometrik fotoğraf: Ebatları standart ve beyaz fonlu olan bu fotoğrafların 2 nüshası birden verilmelidir.

Davetiye: Rusya ziyaret vizesi başvurusu yapacak kişi, Rusya’da bulunan arkadaşı ya da akrabası tarafından seyahatin açıklandığı bir davetiyeyle davet edildiğini tasdiklemelidir.

Sigorta poliçesi: Rusya aile ve arkadaş ziyaret vizesi almak isteyenlerin, tüm seyahatini kapsayan ve 30.000 Euro hizmet temin eden sigortasını poliçesiyle ispatlaması gerekir.

Uçak ve otel gibi ikamete, ulaşıma ait rezerve çıktıları

Aktif hesap dökümü: Kişinin kendisi  ya da sponsoru olmayı kabul eden kişi adına olması gereken hesapta minimum 5000 TL olmalı ve hareketliliği aktif olmalıdır.

Sponsor olmayı kabul ettiğini beyan eden kişinin unvanına, işine ve maddi yeterliliğine dair ispatlayıcı belgeler

Başvuran kişi eğer henüz reşit değilse, muvafakatname belgesinin orijinali ile birlikte bir de kopyası

Güncel olarak alınması gereken öğrencilik belgesi

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Başvuranın ebeveynleri de kapsayan şekilde düzenlenen ve güncel tarihe sahip olmalıdır.

Ev Hanımları için Rusya Aile Ziyareti Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Schengen vize başvurusu için kategori fark etmeksizin pasaportta 2 boş sayfa ayrılmış olmalıdır. Kişiler pasaportunu maksimum 10 sene içinde almış olması, yolculuğun sona ermesiyle birlikte 6 ay daha geçerliliği olması ve hasar görmemiş olması talep edilir. Kişiler daha önce pasaport almışsa bunları da güncel olanla birlikte teslim etmelidir.

Başvuru formu: Başvuru sahibi formu kendi başvuru kategorisine göre doldurmuş olduğuna dikkat etmelidir.

Kimliğin iki tarafının TC kimlik numarası da okunaklı birer kopyası

Davetiye: Kişinin Rusya vize başvurusu için yakınından alacağı davetiye, içerisinde seyahat ve tarafların bilgileri belirtildikten sonra ilgili yerel makama onaylatılıp gönderilmiş olmalıdır.

2 Adet biometrik fotoğraf: 35x45 mm olarak standart şekilde çekilen fotoğraflar güncellik açısından maksimum 6 aylık süreci yansıtmalıdır.

Başvurana sponsor olduğunu beyan eden kişinin mesleki ve unvan bilgileri

Sigorta poliçesi: Başvuranın seyahati boyunca kendisine minimum 30.000 Euro sağlık hizmeti temin edebilecek, uluslar arası kapsamın bir sağlık sigortası olmalıdır.

Dilekçe: Konsolosluk çalışanlarına hitaben yazılması istenen dilekçenin, yolculuğun gerçekleşme nedenlerini ve tarihlerini beyan etmesi, başvuranın ıslak imzasını taşıması gerekir.

Tüm seyahat boyunca kullanılacak olan uçak ve otel rezervasyonlarının çıktıları

En az 5000 TL bakiyeli banka hesabı: Aktif kullanımda olan hesap, kişinin ya da sponsorunun adına açılmış olmalı, belgeler banka yetkilisince onaylanmalıdır.

Kişinin kendi adına ve sponsoruna dair, mülkü varsa ispatlar ruhsatlar ve tapuları

Çalışmayanlar için Rusya Aile Ziyareti Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Kişilerden Rusya ziyaret vize başvurusu için istenen pasaportun, maksimum 10 senelik, 2 boş sayfalı ve hasar görmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Pasaportta yer alan son geçerlilik tarihi, dönüşle birlikte  6 ay daha sürmelidir. Eski ve yeni pasaportlar birlikte teslim edilmelidir.

Başvuru formu: Seyahat amacına göre alınan form, tamamen doğru ve eksiksiz bilgilerle doldurulmalıdır.

Kimliğin fotokopisi: Her iki tarafın, net okunur şekilde

Davetiye: Rusya aile ve arkadaş ziyareti için sunulan davet mektubu, tüm seyahat ve kişi bilgilerini açıklar şekilde yazılmış olmalıdır. Bu davetiye uygun bir şekilde düzenlenerek Fransız makamlarına onaylatılmalı, ardından başvuru sahibine gönderilmelidir.

2 Adet biometrik fotoğraf: Standart ölçülerde verilen fotoğraflarda beyaz fon üzerine kişinin yüzü detaylı şekilde gösterilmelidir. Çekilmesinden başvuruya kadarki sürenin 6 ayı geçmemesi kaydıyla verilebilir.

Sponsor olan kişinin mesleki durumuna, sıfatına ve maddi kaynaklarına bağlı belgeler

Sigorta: Uluslar arası sağlık hizmetlerinde minimum 30 bin Euro teminat veren sigortaya sahip olan başvuru sahibi, bu durumu poliçe ile belgelendirmelidir.

Dilekçe: Konsolosluk çalışanlarına hitaben düzenlenen dilekçede, seyahatin amacı izah edilmeli, başvuran kişi ıslak imzasını atmış olmalıdır.

Uçak ve tren bileti, konaklama yeri gibi konularda kullanılacak olan rezervasyonlara dair belgeler

Kişinin kendisi ya da sponsoruna ait bir hesap: Bahsedilen banka hesabının 5000 TL bakiyesinin olması yeterli görülürken, maksimum bakiyede olmasına özen gösterilmesi önerilir. Hesap dökümlerinin banka sorumlusunun imzasıyla onaylanmasına dikkat edilir.

Varsa kişinin kira gelirini, mal varlığını ispatlayan, kendisi ve sponsoru adına olan tapular ve araç ruhsatları

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Reşit Olmayanlar için Rusya Aile Ziyareti Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport:  En fazla 10 senelik olması gereken pasaportta herhangi bir yırtılma, hasar vb. olmamalıdır. Kişilerin pasaportlarında vizeye ayrılmış en az 2 sayfa olmalı, dönüşten sonra 6 ay daha kullanılabilir olmalıdır. Önceden alınan pasaportlar, yenisine eklenerek teslim edilmektedir.

Başvuru formu: Başvurusu yapılan vize türüne göre formun doldurulması önemlidir.

Nüfus cüzdanının fotokopileri

Fotoğraf: Biometrik ölçülerde verilen ve beyaz fon üzerine çekilmesi gereken fotoğrafların 2 tane nüshası verilir.

Davetiye: Rusya, ziyaretçilerden vize onayı için başvuranın yakınından davet mektubu almış olmasını talep eden bir ülkedir. Bu nedenle temin edilmesi istenen davet mektubunun; seyahatin tarihi, amacı, kapsamı, gerçekleşeceği yer ve kişilere ait detaylı kimlik, iletişim bilgilerini açıklaması istenir.

Reşit olmayan kişinin yolculuğuna maddi açıdan sponsor olduğunu beyan eden kişinin parasal yeterliliğini, işini, statüsel unvanını gösteren belgeler

Sigorta poliçesi: Uluslar arası olarak, en az 30 bin Euro ile sağlık hizmeti sunan sigorta, poliçesi ibraz edilerek ispatlanmalıdır.

Rusya vize talebi dilekçesi: Konsolosluğa hitaben düzenlenen ve vize talebini detayıyla izah eden belgenin, kişi henüz reşit olmadığından velileri tarafından imzalanması gerekecektir.

Kalınacak otellere ya da kullanılacak olan ulaşım araçlarına dair rezervasyon ve biletler

Sponsor olan kişinin banka hesabı: Hesap içinde 5000 TL olması yeterli sayılırken, maddi durumu güçlendirmek adına bakliyenin olabilecek en yüksek sayıda tutulması önerilir.

Aile toplum kağıdı: Ebeveynleri de göstermesi gereken bu belge, e-Devlet üzerinden online çıktı olarak alınacaksa, üzerinde barkot olmasına dikkat edilmelidir.

Hem anne hem babanın alması gereken noter tasdikli muvafakatname

Anne baba birbirinden ayrı ise yasal varisi gösteren bir mahkeme kararı

Çiftçiler için Rusya Aile Ziyareti Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Yetkililere sunulan pasaportta, vizenin onaylanması halinde basılabileceği 2 boş sayfa olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Ayrıca pasaport 10 seneden eski olmamalı ve yolculuğun dönüş günüyle birlikte kullanım açısından 6 ayı daha olmalıdır. Pasaportla birlikte varsa eskileri de verilmeli, yeni olan pasaportun hasar görmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Başvuru formu: Vizenin talep edilme nedenine göre doldurulması gereken form, kişinin imzasını yansıtmalıdır.

Kimliğin özellikle TC kimlik numarası okunaklı olmak kaydıyla iki yüzünün de birer kopyası

Davetiye: Rusya akraba ziyareti vizesi için gereken belgeler içerisinde davet mektubunun önemi, oldukça fazladır. Tarafların, seyahatin, sponsorun ve gereken tüm bilgilerin açıkça izah edildiği davet mektubu Fransız yerel makamlarının onayını almış olmalıdır.

2 Adet biometrik fotoğraf: Fotoğrafların 35x45 mm şeklinde ebatları sabittir. Ayrıca fonu beyaz renkli olmalı ve en geç 6 ay içinde çekilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Sağlık sigortası: Vizeye başvuranın gerçekleştirmeyi dilediği seyahati süresince, sigortası kendisine en az  30.000 Euro sağlık hizmeti sağlayabilmelidir.

Hesap hareketleri: Kişinin kendisi ya da sponsoruna adına olan hesabın bakiyesi güncel olarak 5000 TL’nin altına düşmemeli, hatta mümkün olduğunca yüksek tutulmalıdır. Aktif giriş ve çıkışları ispatlamak için alınan hesap dökümleri, yetkililere onaylatılarak ibraz edilmelidir.

Gayrı mülk ve araçlara ait ruhsat ve tapuların kopyaları

Tüm yolculukta kullanılacak olan konaklama ve ulaşım araçlarına ait tüm bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerinin dökümleri

Vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi

Ziraat Odası tarafından alınması gereken Çiftçilik Belgesi’nin orijinali

Kamu Personelleri için Rusya Aile Ziyareti Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Rusya vize başvurusu yapacak olanların ibraz edeceği pasaportunda 2 sayfa boş olmalı ve dönüş günüyle birlikte 6 ay daha kullanma süresinin devam etmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca pasaport 10 içinde alınmış olmalı, yırtığı, hasarı vb. olmamalıdır. Şayet eski pasaportlar varsa, onlar da aynı şekilde yetkililere teslim edilir.

Rusya vize başvuru formu

Davetiye: Akraba ziyareti vizesi başvuru süreci en çok gözetilen belgelerden biri de yakınınızdan ve Rusya’dan gelecek olan davet mektubudur. Bu mektubun onaylı olmasının yanında kişilerin ve yolculuğun detaylarını izah etmesi gerekir.

Kimliğin okunaklı iki taraf kopyası

Fotoğraflar: 2 kopya olarak sunulan fotoğrafların, maksimum 6 ay süreci içinde çekilmesi ve 35-45 mm. sabit olarak belirtilen ebatlarında olması istenir.

Uluslar arası geçerliliği olan seyahat sigortası: Yolculuğu süresince başvurana en az 30.000 Euro sağlık hizmeti sağlayabilecek bir sigortanın varlığı, poliçe ile ispatlanmalıdır.

Yolculukta kullanılacak otel ve uçakların bilet ve rezervasyonları

Mevcut bakiyesi minimum 5000 TL ve üstü olan hesap: Kişi ya da sponsoru adına olması şart olan hesabın aktifliğini koruması ve bunun banka yetkilisinin onayladığı hesap dökümleriyle ispatlanması gerekir.

Maaş bordroları: Rusya ziyaret vizesi başvurusu için gereken belgeler arasında kamu çalışanlarına özel olarak istenen ekstra evraklar içerisinde geçmiş 3 aya ait maaş bordroları yer almaktadır.

Kişinin gelir düzeyini desteklemesi amacıyla eğer varsa kendisinin adına olan ruhsat ve tapular

Kişinin hizmet vermekte olduğu kurumundan alması şart olan izin kağıdının aslı

e-Devlet çıktısı kabul edilen SGK İşe Giriş ve Hizmet Dökümü kağıtları

Barkotlu olmasına dikkat edilerek çıktısı alınmış olan Tam vukuatlı nüfus kayıt belgesi

Şahıs Firma Sahipleri için Rusya Aile Ziyareti Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Sürecin olumlu sonuçlanması durumunda, vizenin basılabilmesi adına ibraz etmiş olduğunuz pasaportta 2 sayfanın boş olması gerekir. Pasaport 10 seneden yeni, vize bitimiyle birlikte 6 ay daha geçerli olmalıdır. Evraklara varsa önceden aldığınız vize ve pasaportlar eklenmelidir.

Başvuru formu: Rusya vizesi başvuru değerlendirmesinde, uygun şekilde formu doldurup doldurmadığınıza oldukça dikkat edilir. Bu nedenle bilgileri kontrol etmeniz ve son olarak imzaladığınızdan emin olmanız önerilir.

Davetiye: Rusya aile ziyareti vizesi için gereken evraklar içerisinde davetiye mektubu büyük önem arz eder. Yolculuğun, davet edenin ve edilenin detaylı açıklamalarının yazdığı davet mektubu, onaylanmış şekilde gönderilmelidir.

Kimliğin okunaklı ve TC kimlik numarası görünür olarak fotokopisi

Hesap hareketleri: Kişinin kendisi ya da sponsoruna adına olan hesabın en az 5000 TL güncel bakiyeli halini, bankadan onay almış şekilde, dökümleriyle göstermesi gerekir.

2 Adet biometrik fotoğraf: 35 ve 45 mm şeklinde sabit ölçülerde olan bu fotoğraflarda, kişinin son 6 aylık görünümü yansıtılmalıdır.

Uluslar arası kapsamlı sağlık sigortası poliçesi: 30.000 Euro hizmet konusunda teminat veren sigortanızı poliçe ile ispatlamanız gerekir.

Başvuru sahibi kişinin tüm yolculuk boyunca kullanacağı otel, uçak rezervasyonları

Bağ-Kur’a bağlı hizmet verildiğini desteklemek amacıyla alınan hizmet dökümleri belgesi

Kişinin gelirini göstermek için sahip olduğu varlıklar varsa, bunlara dair ruhsat ve tapular

Vize talep dilekçesi: Başvuranın sahibi olduğu şirketin antetli kağıdına, yine kişinin ıslak imzası ile sonlanacak şekilde, yolculuk nedenleri ve kapsamlarını açıklayan bir dilekçe olmalıdır.

Son döneme ait, şirketin vergi levhası kopyası ve imza sirkülerinin belgesi

Başvuran vatandaşımızın tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Esnaf ve Sanatkârlar Odası vb. üyesi olunan kurumlardan alınan hizmet belgeleri

Genel olarak Rusya aile ve arkadaş ziyareti vizesi için temin edilmesi gereken belgeleri ve özelliklerini açıklamaya çalıştık. Sürecin olumlu sonuçlanması adına belgelerin eksiksiz olması gerektiği gibi, herhangi bir ceza ile karşılaşmamanız adına doğru bilgileri beyan etmenizin de önemli olduğunu hatırlatmak isteriz.

Kişiler herhangi bir değişiklik durumunda belgelerini güncellemeli, belgeleri teslim ettikten sonra gelişen bilgi değişimlerinden yetkilileri haberdar etmelidirler. Belgeleriniz tam olsa dahi gerekli görülmesi halinde sizden ek belge talep edilebilmekte ve bunları da formata uygun şekilde düzenleyerek teslim etmeniz zorunlu olmaktadır.

Yine yetkililerin uygun görmesi halinde bazı başvuru adayları Konsolosluğa birebir görüşme için davet edilebilirler. Bu durumda evraklara paralel bilgi beyanı önemli olmakta, ret halinde herhangi bir ücretin geri verilmediğinin bilinmesi gerekmektedir.