Rusya Turist Vizesi İçin Gerekli Belgeler 2020

Rusya Turist Vizesi İçin Gerekli Belgeler 2020

 

Çalışanlar için Rusya Turist Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Seyahati için Rusya vizesi başvurusu yapmak isteyenlerin pasaportunu vermesi gerekecektir. Pasaport son 10 sene içinde alınmış olmalı, dönüşle birlikte 6 ay daha geçerli olmalıdır. Ayrıca vizenin onaylanması halinde basılabilmesi için 2 boş da sayfası olmalıdır. Eski vize ve pasaportlar varsa bunlar da belgelere eklenmelidir.

Başvuranın kimliğinin okunaklı fotokopisi

Rusya vize başvuru formu: Kişilerin turistik amaçlarla seyahatini gerçekleştirdiğine ilişkin ve güncel bilgilerin açıklanması amacıyla form doldurması, kendisi ıslak imzasını atması gerekmektedir.

Başvuruyu gerçekleştiren kişinin çalışanı olduğu firmanın belgeleri; Faaliyet belgesi ile Ticari Sicil Gazetesi, imza sirküleri, güncel vergi levhası

Biometrik fotoğraf: Rusya turist vizesi başvurusu yapacak olanlardan 2 adet 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf istenir. Bu fotoğrafın standart şekilde 35-45 mm. ebatlarında ve beyaz fonlu olması gerekir.

Seyahat Sigortasının Poliçesi: Kişinin gerçekleştireceği seyahatin destinasyonunu ve tarihlerini kapsayan, bu seyahat boyunca en az 30.000 Euro hizmet teminatı veren bir sigortanın poliçesi sunulmalıdır.

Rusya seyahatinde kullanılacak olacak iletişim verileri: Rusya turistik vize başvurusu esnasında seyahat boyunca kullanılacak olan tüm ulaşım biletleri, otel rezervasyonları, satın alma gerçekleşmemiş olsa da sunulmalıdır.

 Banka hesabına ilişkin belgeler: Aktif şekilde kullanılan ve en az 5000 TL bakiyeli bir banka hesabı olmalı ve bu hesap kişinin kendisi ya da sponsoru adına olmalıdır. Hesabın hareketlerini gösteren belgeler banka yetkilisine onaylatılmalıdır.

Maaş bordrosu: Çalışan kişilerin başvuru döneminden önceki 3 aya dair onaylı maaş bordrolarını sunması gerekir.

Tapu ve ruhsatlar: Rusya turist vizesi için kişinin eğer mal varlığı varsa bunu sahip olduğu ruhsat ve tapularla desteklemesi, sonucun olumlu olması adına başvuranın lehine olacaktır. Bu belgenin olması bir zorunluluk değildir ancak önerilir.

Vize başvuru dilekçesi: Kişilerin seyahat amacını ve gerçekleşme günlerini izah ettiği ve kendi ıslak imzasını taşıdığı bir dilekçe yazması gerekir. Çalışılan firmanın antetli kağıdına ve Konsolosluğa hitaben bu vizenin yazılması şarttır.

SGK İşe Giriş Belgesi - SGK Hizmet Dökümü Evrağı: Rusya turist vizesi başvurusu yaparken, bahsedilen evrakları e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.

Aile Toplum Kâğıdı: Nüfus Müdürlüğü bu belgeyi talep edenlere vermekte ancak belgenin tüm aile bireylerini gösterir şekilde düzenlenmesine dikkat edilmelidir.

Şirket Sahipleri için Rusya Turist Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Rusya vize başvurusu için gereken evraklar arasında elbette pasaport şarttır. Önemli olan bu pasaportun 10 sene içinde alınması ve sonrasında 6 ay daha geçerliliği olması, 2 boş sayfası bulunmasına dikkat edilmelidir. Kişilerin aldığı önceden var olan vize ve pasaport varsa bunlar da eklenmelidir.

Rusya vizesi için başvuru formu: Kişilerin kendi seyahatinin amacına ve başvuruda bulunduğu vizenin türüne uygun şekilde formu doldurması, herhangi bir retle karşılaşmamak adına elzemdir. Formlar ıslak imzayla tamamlanmalıdır.

Nüfus cüzdan fotokopisi: Kimliğin fotokopisi çekinirken okunaklı olmasına dikkat edilmeli, özellikle TC kimlik numarası görünür olmalıdır.

Banka hesabının hareketleri: Kişinin kendi adına ya da sponsoru adına bir hesabın hareketlerini göstermesi gerekir. Aktif olarak kullanılan bu hesabın güncel bakiyesi en az 5000 TL olması ve özellikle maksimum bakiyede tutulması gerekir. Hesap hareketleri bankanın yetkilisi tarafından onaylanmış şekilde verilir.

Biometrik fotoğraf: Fotoğrafların 2 kopyası verilmeli ve standart olarak 35-45 mm boyutlu olması gerekir. Fotoğraf maksimum 6 aylık dönemi yansıtmalıdır.

Seyahat sigortasına dair poliçe: Kişilerin seyahatini kapsayan ve en az 30.000 Euro hizmet sağlayan bir sağlık sigortası olmalıdır. Bu sigortanın varlığına dair kanıt olarak poliçesi gösterilmelidir.

Rusya seyahati için konaklama ve ulaşım bilgileri: Satın alınmasa bile uçak ve otellere ait rezervasyonlar belgelendirilmelidir.

Hizmet dökümü: BAĞKUR hizmetleri alakalı hizmet dökümleri e-Devlet’ten çıktı şeklinde alınabilir.

Gayrimenkul tapuları ve ruhsatlar: Rusya vizesi için başvuru için kişinin maddi varlıklarını ispatlaması, süreç boyunca kendi lehine olacaktır. Şayet mal varlığı yoksa, bu belgelerin zorunlu olmadığı bilinmelidir.

Vize talebini ifade eden dilekçe: Kişi kendi sahibi olduğu şirketin antetli kağıdına dilekçesini yazmalıdır. Dilekçe kapsamında seyahatin detayları, Konsolosluk yetkililerine hitaben açıklanmalıdır ve başvuranın imzasını taşımalıdır.

Kişinin sahibi olduğu şirkete ait belgeleri: Güncel olmak kaydıyla, şirketin imza sirkülerinin kopyası, vergi levhasının kopyası ile ticari sicil gazetesi ve faaliyet belgesinin aslı

Nüfus Müdürlüğünden alınan ve aile bireylerini kapsar nüfus kaydı belgesi

Emekliler için Rusya Turist Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Başvuruyu gerçekleştirirken verilecek olan pasaportun maksimum 10 senelik olması ve geçerliliğinin seyahat bitiminden sonra en az 6 ay daha devamlılığının olmasına dikkat edilir. Vizenin alınması halinde basılması için 2 sayfası boş olmak zorundadır. Hasar almamış olması gereken pasaporta, varsa eskileri de eklenmelidir.

Rusya vize başvuru formu: Emekliler başvurusunu yaparken kendi başvuru kategorisine uygun şekilde ilgili formu doldurmalıdır.

Nüfus cüzdan fotokopisi: Rusya vizesi için gereken evraklar içerisinde kimliğin kopyası zorunlu tutulur.

Biometrik fotoğraflar: 35 x 45 mm. ve son 6 ayda çekilmiş 2 adet fotoğrafın verilmesi gerekir.

Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi: Başvuru nedeni olan seyahati kapsayan bir seyahat sağlık sigortanız olmalıdır. En az 30.000 Euro hizmet teminatına sahip olduğunuzu gösteren poliçe, başvuru evraklarına eklenir.

Tüm seyahat boyunca kullanılacak olan uçak ve otel gibi ulaşım ve ikameye dair bilgilerin, rezervasyon belgeleri ile gösterilmesi gerekir.

Gelir ispatlayan belgeler: Kişiye kira geliri sağlayan malı ya da kendi adına aracı varsa ruhsatı ve tapularını göstermesi gerekir. Zorunlu tutulmayan bu belgelerin olması, kişiye başvurusunda avantaj sağlayacaktır.

Vize başvuru dilekçesi: Rusya Konsolosluk çalışanlarına yönelik yazılan dilekçeyle seyahatin detayları izah edilmeli, kişi imzasıyla dilekçesini tamamlamalıdır.

Banka hesap hareketleri: İçinde en az 5000 TL olması zorunlu olan ve maksimum bakiyede olması önerilen hesabın, aktifliğini ispat eder şekilde hareket dökümleri gösterilmelidir. Belgeler banka tarafından kaşeli ve imzalı şekilde verilmiş olmalıdır.

Aile toplum kâğıdı: Nüfus Müdürlüğü’nden ailenin tüm üyelerini gösterecek şekilde aile toplum kağıdı almanız icap etmektedir.

Emekli tescil belgesi: Emekliler Rusya vize başvurusu yapmak için durumlarını ve unvanlarını ispat amacıyla bu belgeyi zorunlu olarak sunmalıdır. e-Devlet çıktısı kabul edilen belgenin temin edilmesi bu şekilde kolaydır ancak barkotlu olmasına dikkat edilmelidir.

Banka yetkilisinin imzası ile onaylanmış olan ve geçmişe dönük 3 ayın maaş bordroları

Öğrenciler için Rusya Turist Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Rusya seyahati için kişinin vizesinin basılacağı pasaportunda bazı kurallara dikkat etmesi gerekir. Pasaport hasarsız, yırtıksız, 10 sene içinde alınmış ve seyahat dönüşüyle 6 ay daha kullanılabilir olması istenir. Eski pasaport ve vizeler varsa bunlar da evraklara eklenir.

Rusya vize başvuru formu: Kişi öğrenci olduğundan ve turistik amaçla seyahat edeceğinden dolayı bu amaca uygun formu doldurması gerekir. Reşit değilse eğer formu ebeveynleri doldurarak onaylamalıdır.

Nüfus cüzdan kopyası: İki yüzün de okunaklı olmasına dikkat ederek fotokopisi çekilmelidir.

Biometrik fotoğraf: En fazla 6 ay içinde çekilmiş olması gereken fotoğraflar beyaz zemin üzerinde ve 35-45 mm. boyutlarında olmalı, 2 kopyası verilmelidir.

Seyahat Sağlık Sigortası: Rusya turist vizesi için gerekli evraklar içinde başvuranın seyahatinde sağlık hizmetlerini en az 30.000 Euro’dan başlayarak kapsayan bir sigortası olduğu gösteren poliçesi yer almalıdır.

Kişinin tüm seyahatinde kullanacağı otel ve uçak rezervasyonlarının çıktısı

Kişinin varsa kendi adına, yoksa sponsor olarak beyan ettiği kişinin adına olan hesap: Bahsedilen hesabın içerisinde en az 5000 TL bulunması zorunludur. Ancak bakiyenin daha yüksek tutulması  başvuruda avantaj sağlar. Ayrıca hesap hareketlerinin aktifliği destekler şekilde olması ve banka yetkilisince onaylanmış olmasına dikkat edilmelidir.

Sponsor olarak gösterilen kişinin meslek ve unvan bilgileri ile kimlik bilgileri, finansal verileri

Öğrenci reşit olmamışsa; ebeveynlerinin ve de noterin onayladığı muvafakatname belgesinin aslı ve kopyası

Tarihinin güncel olmasına dikkat edilerek alınmış öğrenci belgesi

Barkotlu olmasına dikkat etmek kaydıyla e-Devlet çıktısı da verilebilen Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Ev Hanımları için Rusya Turist Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Kişilerin vizeye başvurusunu gerçekleştirirken vereceği pasaportta bazı özelliklere dikkat edilir. Vize basımı için en az 2 boş sayfası olması gereken bu pasaport 10 sene içinde alınmış olmasına ve seyahatin dönüş gününden sonra en az 6 ay daha kullanılabilir olmasına dikkat edilmelidir. Hasar ve yıpranma olmaması gereken bu pasaportla birlikte, şayet varsa eski pasaportlar da ibraz edilir.

Rusya vize başvuru formu: Formun uygun türde, kişinin kendi unvanına ve seyahat amacına göre doldurulması gerekir. Formda yer alan bilgilerin güncel olmaması halinde süreç retle sonuçlanabileceğinden formun özenle doldurulması gerekecektir. Ayrıca form, başvuru sahibinin imzasını taşımalıdır.

İki yüzü de okunaklı görünecek şekilde kimlik fotokopisi

Standart boyutlara sahip ve 2 adet fotoğraf: Bahsedilen boyutlar 35 – 45 mm. biometrik ölçülerinde olmakta ve fotoğrafların 6 ay içinde çekilmiş olması istenmektedir.

Kişinin sponsorluğunu üstlenen kişinin kimlik, meslek, iletişim bilgileri ve maddi varlık belgeleri

Seyahat Sağlık Sigortasının poliçesi: Rusya vize başvurusu için gerekli evraklar içerisinde bu belgenin vize merkezlerine danışarak alınması oldukça yaygındır. Belgenin, sigortanın seyahati kapsadığını ve en az 30.000 Euro teminat sağladığını göstermesi gerekecektir.

Vize başvuru dilekçesi: Yetkililere yönelik yazılan dilekçede seyahatin detayları kişi tarafından açıklanmalı ve imzasıyla da onaylanmış olmalıdır.

Rusya seyahati boyunca kullanılacak olan tüm otel, uçak, tren vb. rezervasyonlarının dökümleri

Banka hesabı hareketleri: Gösterilecek hesabın hem aktif olması hem içinde en az 5000 TL bulundurması gerekir. Maksimum bakiye, başvurana avantaj sağlamakta, hesap dökümlerinin banka sorumlusu tarafından onaylanmış olması gerektiği ise unutulmamalıdır.

Kişinin kendisi ya da sponsoruna ait olan tapular, ruhsat gibi mal varlığı destekler belgeler

Vukuatlı nüfus kaydı örneğinin barkotlu olmasına dikkat ederek alınmış olan çıktısı

Çalışmayanlar için Rusya Turist Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Başvuru sürecinde verilen pasaportta vizenin onaylanması halinde basılabilmesi için 2 boş sayfası olmalıdır. Ayrıca pasaportun hasarsız, 10 sene içinde alınmış ve seyahat sonrası 6 ay daha geçerliliğini koruyor olması gerekir. Pasaportunuzla birlikte varsa eskileri ve daha önce alınan vizeler de verilmelidir.

Vize başvuru formu: Rusya vizesi almak için gereken evraklar içerisinde uygun kategoride doldurulan formun, güncel bilgileri yansıtması önemlidir.

Nüfus cüzdanının fotokopisi: Her iki tarafının da okunaklı olmasına dikkat edilerek fotokopi temin edilmelidir.

Biometrik fotoğraf: 35 x 45 mm olarak standart çekilen bu fotoğrafların en fazla 6 aylık süreci yansıtması ve 2 kopyası sunulması gerekir.

Başvurana sponsor olduğu beyan edilen kişiye ait kimlik ve iletişim bilgileri ile maddi kaynaklarını gösterir belgeler

Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi: Başvuru yapanın göstermiş olduğu sigorta poliçesi, mevzu bahis seyahati ve bu seyahat süresince en az 30.000 Euro hizmeti kapsamalıdır.

Vize talebi dilekçesi: Yetkililere hitaben yazılmış olması gereken dilekçede seyahat detayları ve başvuranın imzası yer almaldır.

Seyahate dair kişi satın almamış da olsa, uçak ve otel gibi konaklama ve ulaşıma ait rezervasyon belgeleri

Sponsor ya da başvuran adına en az 5000 TL içeren bir hesabın onaylı hareket dökümleri

Başvuranın ve sponsorun eğer varsa mal varlığına ait olan tapu ve ruhsatları

Vukuatlı nüfus kayıt belgesinin barkot olmasına dikkat edilerek alınan çıktısı

Reşit Olmayanlar için Rusya Turist Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Kişinin ibraz ettiği pasaportunda vizenin basılması için 2 boş sayfa olup olmadığına dikkat edilir ve yetkililer pasaportun maksimum 10 sene içinde çıkarılmış olmasını istemektedir. Ayrıca dönüşle birlikte 6 ay daha pasaport geçerli olmalı ve hasar almamış olmalıdır. Eski vizeler ve pasaportlar güncel olanla birlikte yetkililere verilir.

Rusya vize başvuru formu: Kişinin başvurusunu yaptığı vize kategorisine göre olan formu doldurduğundan emin olması gerekir.

Nüfus cüzdanının fotokopisinin, özellikle TC kimlik numarası olmak üzere, detaylarının okunaklı fotokopisi

Biometrik fotoğraf: 35 ve 45 mm. boyutlu çekilen ve beyaz fon üzerinde olmasına ve en fazla 6 ay içinde çekilmiş olmasına dikkat edilir.

Reşit olmayan başvuru sahibine sponsor olarak gösterilen kişinin unvanına, mesleğine dair belgeleri ile kimlik bilgileri

Seyahat Sağlık Sigortası: Poliçesi ibraz edilerek ispatlanacak olan bu sigortanın seyahat boyunca minimum 30.000 Euro uluslar arası hizmet temin etmesi gerekir.

Dilekçe: Kişi reşit olmadığından ebeveynlerinin yazması ve onaylaması gerekmektedir.

Tüm konaklamaya ve ulaşıma dair henüz satın alınmasa bile rezerve edilen yerlerin ve biletlerin bilgileri

Hesap hareketliliği: Kişinin kendi adına ya da sponsorunun adına aktif bir hesabın sunulması gerekir. Hesap içerisinde en az 5000 TL bulunması zorunlu tutulurken maksimum bakiyede olması önerilir.

Varsa başvuranın sponsorunun adına olan ruhsat ve tapular

Başvuran kişi eğer herhangi bir ebeveyni ile seyahatini gerçekleştirecekse, iki ebeveyninin de alması istenen noter onaylı muvafakatname kağıdı

Başvuranın ebeveynleri boşanmışsa eğer, mahkemeden alınmış olan resmi velayet kararı

Barkodlu olmasına dikkat edilerek alınan vukatlı nüfus kaydı örneği

Çiftçiler için Rusya Vizesi Turist Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Pasaportu verirken içerisinde vizenin basılması için en az 2 sayfanın boş bulunuyor olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca ibraz edilen pasaportta 10 seneden eski olmaması, sonrasında 6 ay daha geçerli olması kriterlerine bakılır. Eski pasaport ve vizeler de evraklara eklenir.

Rusya vizesi için uygun kategoride vize başvuru formu: Seyahatin amacına uygun ve doğru bilgilerle doldurulmuş olmalıdır.

Kimlik numarası okunaklı olmasına dikkat edilerek nüfus cüzdanın 2 yüzünün kopyası

2 Adet biometrik özellikte fotoğraf: Standart boyutlu olan fotoğraflar beyaz fonda detayları yanstımalı ve 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Seyahat Sağlık Sigortası: Mevzu bahis seyahat boyunca en az 30.000 Euro hizmet sağlayacak olan sigortanın poliçeyle ibrazı gerekir.

Banka hesap hareketleri: İçerisinde en az 5000 TL olan hesabın, hareketliliğini ispat etmek adına, hareket dökümlerinin onaylı halde Rusya vizesi için gerekli evraklar arasında verilmesi gerekir.

Başvuranın şayet varsa mal varlığını destekleyen tapuların ve ruhsatların kopyası

Seyahat boyunca kullanılacak olan tüm konaklama, biletlere ait rezervasyon çıktıları

Çitçilik Belgesi: Ziraat Odası’ndan alınan bu evrakın aslı ibraz edilir.

Vukatlı nüfus kayıt örneği; eğer e-Devlet’ten çıktısı alınarak verilecekse barkotlu hali

Kamu Personelleri için Rusya Turist Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Dönüşle birlikte en az 6 ay daha geçerli olan ve en fazla geçmiş 10 sene içinde çıkarılmış olan pasaport sunulmalıdır. Bu pasaportta vize için en az 2 boş sayfanın ayrılmış olması gerekir. Eski pasaport ve vizeler varsa onlar da eklenerek ibrazı sağlanır.

Rusya vize başvuru formunu, başvuran kendi kategorisinde ve güncel bilgilerle doldurmalıdır.

2 Adet Biometrik fotoğraf: Standart ebatlı fotoğraflar, maksimum 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Kimliğin 2 tarafının da okunaklı birer kopyası

Sigorta poliçesi: Genel olarak vize merkezleri aracılığıyla alınan bu belgede, seyahat boyunca en az 30.000 Euro sağlık hizmeti garantisi altında olduğunuzu göstermeniz gerekir.

Tüm seyahatte kullanılacak olan biletlerin ve otel rezervasyonlarının dökümleri

Banka Hesap hareketleri: Minimum 5000 TL içeren aktif hesabın onaylı hareket dökümleri verilir.

Başvuranın geçmişe dönük 3 aya ait kaşelenmiş ve ıslak imzalanmış şekilde maaş bordroları

Rusya vizesi için başvuru yapacak kişiye ait eğer varsa tapu ve ruhsatlar

Kaşeli ve imzalı olmak kaydıyla şirket antetli kağıdına yazılan dilekçe

SGK İşe giriş belgesi ile SGK Hizmet dökümü belgeleri

Emekli Sandığı’na bağlı olarak hizmet verildiğini ispatlayan, çalışılan kurumdan alınması gereken izin yazısı

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi

Şahıs Firma Sahipleri için Rusya Turist Vizesi Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Rusya turist vizesi almak için amacıyla ibraz edilen pasaport en fazla 10 sene içinde çıkarılmış olmalı ve dönüşten sonra en az 6 ay daha geçerli olmalıdır. Vize için en az 2 sayfası boş olmalı, beraberinde eski pasaportlar da verilmelidir.

Rusya vizesi için uygun kategoride, doğru bilgilerle form doldurulmalıdır.

Nüfus cüzdanının okunaklı kopyası

Aktif kullanılan,  içinde en az 5000 TL olan bir banka hesabının hareket dökümlerinin onaylı belgeleri

2 Adet biometrik fotoğraf: Kişinin maksimum 6 aylık dönemini yansıtan, beyaz fonlu ve standart ebatlı fotoğraflar

Seyahat sağlık sigortası poliçesi: Bu evrakta sigortanın tüm seyahati ve en az 30.000 Euro hizmeti kapsadığı gösterilmelidir.

Seyahat için rezervasyonu yapılan tüm otel ve uçak bilgileri

Bağ-Kur ilişkili hizmet döküm belgesi çıktısı

Kişinin varsa adına kayıtlı olan mal varlığını destekler tapu ya da ruhsatları

Vize talep dilekçesi: Rusya turistik vize başvuru yapan kişinin sahibi olduğu şirketin antetli kağıdına hazırlanan seyahati açıklar ve imzalı diekçe.

Barkotlu olarak çıktısı alınması gereken Tam vukuatlı nüfus kayıt belgesi

Kişinin şirketinin kayıtlı olarak hizmet vermekte olduğu oda ve kurumlardan alacağı kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkârlar Odası gibi

Güncel tarihli olmak kaydıyla, şirketin belgeleri: Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Belgesi’nin fotokopisi ve vergi levhasının fotokopisi

Rusya vize reddi gibi istenmeyen bir durumla karşılaşmamanız amacıyla, evraklarınızın istenen şekilde düzenlenmesine dikkat edilmelidir. Özellikle medeni durum ve soyadı gibi değişebilir bilgilerin güncel olması, tüm belgelerin kopyası sunulsa dahi güncel tarihli olması gerekmektedir.

Evrakların düzenli ve uygun olması durumunda dahi sizden ek belge talep edilmesinin mümkün olduğu bilinmelidir. Ayrıca yetkililer gerekli olması durumunda sizi görüşmeye de çağırma yetkisindedir. Bu gibi durumlarda sunduğunuz tüm verilerin birbirine paralel olması, görüşme esnasında belirtilen bilgilerin de evraklarla örtüşmesi gerekmektedir. Görüşme konusunda dakik olunmalı, gereken özen tüm başvuru süreci boyunca gösterilmelidir.