Yunanistan Ticari Vize İçin Gerekli Belgeler 2020

Yunanistan Ticari Vize İçin Gerekli Belgeler 2020

 

Çalışanlar için Yunanistan Ticari Vize Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Yunanistan ticari vize başvurusu için kişilerin vermesi istenen pasaportunda en az 2 boş sayfa olması gerekir. Pasaportun en geç 10 sene içerisinde çıkarılmış olması ve dönüşle birlikte 6 ay daha son kullanma tarihine zaman olması gerekir. Hasarsız ve yırtıksız olması gereken pasaportla birlikte, şayet varsa eski pasaportlar da verilir.

Yunanistan vize başvuru formu: Formun Yunanistan ticari vize alımına uygun şekilde doldurulması ve başvuru adayının imzası ile onaylanması gerekir.

TC Kimlik numarası yazan ve bilgilerin okunaklı olduğu bir kimlik fotokopisi

Davetiye: Yunanistan ticari vize almak isteyenlerin öncelikle amacına uygun bir davetiye almış olması gerekir. Fransız firmasının göndereceği davetiyede seyahatin maddi kaynağı, gerçekleşme tarihleri ve tarafların detaylı bilgileri yer almalıdır. İlgili makamlara davetiyenin gönderilmeden önce onaylatılması gerekir.

Katılımcı kartı: Fuar benzeri bir organizasyonda yer alınacaksa stant kurmak için ya da katılım için katılımcı kartı ibraz edilir.

Banka hesap hareketleri: Minimum 5000 TL olan ve daha fazla bakiyenin avantaj olarak görüldüğü bir bankanın hesap hareketleri, bankaya onaylatıldıktan sonra evraklara eklenmelidir.

2 Adet biometrik fotoğraf: Yunanistan vizesi başvurusu için gereken evraklar içerisinde yer alan bu belgenin ebatları 35’e 45 mm. olarak standarttır. Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmasına dikkat edilerek verilmelidir.

Uluslar arası seyahat sigortasının poliçesi: Bahsedilen seyahat boyunca geçerliliğini koruyacak olan sigortayla en az 30.000 Euro hizmet sağlanmalıdır.

Seyahatinizde geçerli konaklama ve ulaşım verileri: Kişi satın almasa dahi kalacağı otele, kullanacağı uçağa, trene vb. ait rezervasyonları ibraz etmelidir.

Bağ-Kur hizmet döküm belgesi: e- Devlet çıktısı olarak verilebilen bu belgede barkot varlığına dikkat edilmelidir.

Başvuranın kendi adına kayıtlı olan mal varlığı ya da kira getirisi sağlayan mülkü varsa, ispatı için ruhsat ve tapular

Vize talebini anlatan dilekçe: Yunanistan ticari vize başvurusu için kişi, çalışmakta olduğu şirketin antetli kağıdına talebini ifade eden bir dilekçe yazmalıdır. Konsolosluk yetkililerine yönelik yazılan ve seyahatin amacını, tarihlerini, maddi kaynağını açıklayan dilekçenin başvuru adayının imzasıyla sonlandırılması gerekir.

SGK İşe Giriş kâğıdı ile SGK’dan alınan Hizmet Dökümü Belgesi

Şirket vergi levhasının ve imza beyanı belgesinin nüshaları: Güncel tarihli olmasına dikkat edilerek alınmalıdır. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneğinin barkotlu çıktısı ya da aslı

Hizmet döküm evrakı: Esnaf ve Sanatkârlar Odası gibi eğer başvuran kişinin şirketinin bağlı olarak hizmet verdiği bir kurum varsa, bu oda ya da kurumdan alınmalıdır.

Şirket Sahipleri için Yunanistan Ticari Vize Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: 10 sene içinde alınmış olması istenen pasaportun mevzu bahis seyahatten sonra en az 6 ay daha geçerlilik vaktinin olması gerekir. Hasarsız olan pasaportun ayrıca 2 boş sayfası olmalıdır. Eskileriyle birlikte verilmesi gereken pasaportun yırtığı, deformesi olmamalıdır.

Yunanistan ticari vizesi için başvuru formu: Ticari vizelerin amacına uygun şekilde doldurulması, güncel bilgileri yansıtması ve başvuru adayının imzasını taşımasına dikkat edilir.

Nüfus cüzdanı kopyası: İki yüzü de okunaklı ve TC kimlik no okunur şekilde fotokopi çekilmesi gerekir.

Davetiye: Ticari bir işlemde bulunmak için Yunanistan’ya seyahat edecek olan vatandaşlarımızdan öncelikle ortak Fransız firmasından davetiye alması istenir. Karşı tarafın seyahate dair detaylı bilgileri izah ettiği, yanı sıra tarafların kimlik ve iletişim bilgilerini beyan ettiği dilekçenin, hazırlandıktan sonra ilgili kişilere onaylatılması gerekir.

Aktif bir banka hesabı: Banka hesabınızda en az 5000 TL bulunması şart koşulurken, maksimum bakiyenin başvuru sahibine avantaj sağladığı unutulmamalıdır. Hesabın aktif giriş çıkışlarını ispat niteliğindeki dökümler, ilgili makamlara onaylatılmış olmalıdır.

2 Adet biometrik fotoğraf: 35 x 45 mm. şeklinde çekilen fotoğraflar geçmiş 6 dönemi yansıtmalı, kişinin yüz detaylarını gösterecek şekilde çekilmelidir.

Seyahat sağlık sigortası poliçesi: Mevzu bahis olan seyahati kapsadığını ve en az 30.000 Euro hizmeti temin ettiğini gösteren poliçe, sigorta şirketlerinin yanı sıra vize merkezlerinin de desteği ile alınabilir.

Rezervasyonlar: Seyahat için rezerve ettirilen biletler, otel ve uçak bilgileri

Bağ-Kur hizmetine ilişkin hizmet dökümünün çıktısı

Tapu ve ruhsatlar: Yunanistan ticari vizesi başvurusu için bu belgelerin avantaj sağladığını bilmeniz gerekir.

Kişinin seyahat detaylarını ifade eden, Konsolosluğa hitaben hazırlanan bir talep dilekçesi: Başvuranın sahibi olduğu şirketin antetli kağıdına ve ıslak imzası ile

Şirketin faaliyet belgesi: Şirketin sahibi olan kişi eğer geçmiş 3 senede Schengen vizesine başvurmuşsa verilmesi gereken, şirketin son 3 ayını gösteren faaliyet belgesinin aslı

 Güncel tarihli olmak kaydıyla kişinin sahibi olduğu şirkete ait imza sirküleri belgesi ve vergi levhalarının kopyaları

Aile toplum kâğıdı: Yunanistan ticari vize için gereken evraklar arasında yer alan belge, tüm aile üyelerini gösterir şekilde Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla temin edilir.

Sicil Kaydı Belgesi’nin kopyası: Ticaret ya da Sanayi Odası’nda alınması şartıyla ve 6 aydan eski olmamak kaydıyla alınan belgenin fotokopisi

Emekliler için Yunanistan Ticari Vize Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Vize başvurularında, vizenin onaylanması halinde basılması için, verilen pasaportta en az 2 boş sayfa olmalıdır. Ayrıca pasaport 10 sene içinde alınmış olmalı ve dönüş tarihinden sonra 6 ay daha kullanılabilir bir geçerlilik süresine sahip olmalıdır. Hasarsız olması gereken güncel pasaportla birlikte varsa eskileri de verilir.

Davetiye: Tüm ticari işlemlerde, vize başvurusu döneminde Fransız firmasından alınan davetiyenin ibrazı şart koşulur.

Vize başvuru formu: Bahsedilen vize merkezlerinden ya da online linklerden görülebilmektedir, ancak önemli olan uygun kategoride doldurulmasıdır.

Kimlik fotokopisi: TC kimlik numarasının okunaklı olduğu nüfus cüzdanının her iki tarafının da kopyası

Biometrik fotoğraflar: Standart olarak 35’e 45 mm. ebatlarındaki fotoğrafların 6 ay içinde alınmış ve 2 kopyayla sunulması gerekir.

Başvuru dilekçesi: Kişinin seyahatini gerçekleşme amacını, gider kaynağını ve tarihlerini izah ettiği dilekçe, kendi ıslak imzası ile sonlandırılmalıdır.

Seyahat Sağlık Sigortası: Vize başvurusu yapılmasını gerektiren seyahat boyunca, minimum 30 bin Euro teminat sağlayan bir sağlık sigortanız olmalıdır.

Rezervasyonlar: Seyahat boyunca gerekli olacak tüm uçak bileti, otel rezervasyonu gibi ulaşıma ve konaklamaya dair bilgilerin dökümleri

Ruhsat ve tapular: Yunanistan vizesi başvurusu yapacak kişi eğer kendi adınaysa, mal varlıklarını ispatlamalıdır.

Onaylı banka hesabı dökümleri: İçinde en az 5000 TL olması şart koşulan hesapta, maksimum bakiye kişiye avantaj sağlar. Ayrıca hesabın hareketliliğini ifade eden dökümler, banka yetkilisine onaylatılarak ibraz edilir.

Nüfus Toplum Kayıt Belgesi

Emeklilik belgesi: e-Devlet çıktısı olarak da verilebilmektedir.

Emekli olan kişinin, emeklilik maaşı aldığı bankadan aldığı ve yetkilisine onaylattığı, son 3 aya dönük maaş bordroları

Öğrenciler için Yunanistan Ticari Vize Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: 10 sene içinde alınmış olması gereken bu pasaportun geçerlilik süresi, seyahatten sonra en az 6 ay daha devam ediyor olmalıdır. En az 2 boş sayfası olmasına dikkat etmeniz gereken pasaportla birlikte, şayet varsa eski pasaport ve vizeler de ibraz edilmelidir.

Vize başvuru formu: Yunanistan seyahati öncesinde kişinin kendi başvuru yaptığı vize türüne uygun şekilde form doldurmuş olması gerekir.

Kimlik: Güncel kimliğin her 2 yüzünün okunaklı olmasına dikkat ederek fotokopisi

Davetiye: Başvuran yapan kişilerden istenen en önemli evraklardan biri de davetiyedir. Fransız ve ortak firmadan alınması gereken davetiyede tüm seyahat bilgileri ve tarafların bilgileri açıklanmış olmalıdır. Davetiye Fransız yerel makamlarınca onaylandıktan sonra gönderilmelidir.

Biometrik fotoğraflar: 35’e 45 mm. olması gerekli olan fotoğraflar, en fazla 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. Bu fotoğrafların 2 nüshası verilir.

Sigorta Poliçesi: Kişinin vizeye başvurmasını gerektiren seyahati boyunca, kendisine en 30. 000 Euro hizmet temin edecek bir sigortası olmalıdır.

Rezerve dökümleri: Tüm seyahat için yapılmış olan bilet ve otellerin rezervasyon dökümleri

Sponsora ya da başvuru sahibine ait hesabın dökümleri: Yetkililer bahsedilen hesabın içerisinde en az 5000 TL olmasını şart koşarken, yüksek bakiye başvurunun olumlu sonuçlanmasını etkilemektedir. Hesap dökümlerinin ibraz edilmeden önce onaylatılması gerekir.

Muvafakatnamesinin aslı ile fotokopisi: Başvuranın reşit olmaması halinde, ebeveynlerin ve noterin onayladığı şekilde ibraz edilir.

Öğrencilik belgesinin aslı: Güncel tarihli olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin sponsoruna ait unvan bilgileri ve finansal yeterlilik belgesi

Tam vukuatlı nüfus kaydı örneği: Yunanistan ticari vize almak isteyenlerin ibraz etmesi gereken bu belge, e-Devlet çıktısı olarak alınabilir.

Fuar katılımcı kartı: Başvuru sahibi fuar benzeri bir etkinliğe katılacaksa, belgelendirmelidir.

Ev Hanımları için Yunanistan Ticari Vize Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Vizenin alınması durumunda basılabilmesi için pasaport içerisinde en az 2 boş sayfa olması gerekir. Bu pasaportun geçerlilik süresi, dönüşle birlikte 6 ay daha devam etmeli, geçmişe dönük en fazla 10 sene içinde alınmış olması gerekir. Hasarsız ve yırtıksız olması istenen pasaporta, varsa eskileri de eklenmelidir.

Başvuru formu: Kişilerin kendi vize türünde ve kendi güncel bilgileriyle formu doldurması, imzasıyla onaylaması gerekmektedir.

Kimlik fotokopisi: İki yüzün de okunur şekilde kopyası

Biometrik fotoğraf: Standart şekilde beyaz fona 35’e 45 mm. olarak çekilen fotoğraflar, en fazla 6 aylık dönemi yansıtmalı, 2 kopyası birlikte verilmelidir.

Davetiye: Yunanistan ticari vize başvurusu için gereken evraklar arasında en önemlilerinden biri olan davetiye, tarafların ve seyahatlerin detaylı bilgilerini izah etmeli, gerekli makamlara onaylatılmalıdır.

Sponsorun evrakları: Başvurana sponsor olduğunu beyan eden kişinin finansal kaynakları ve mesleki unvanlarına dair ispatlayıcı belgeler

En az 30.000 Euro hizmet teminatlı ve tüm seyahati kapsadığı belirtilen bir sağlık sigortasının poliçesi

Uçak bileti, otel rezervasyonu vb. ulaşıma,  konaklanacak yerlere dair rezerve dökümleri

Dilekçe: Vizenin neden talep edildiğini, kullanılacağı dönemi ve seyahatin gider kaynağını ifade eden, ıslak imzalı dilekçe

Banka hesabı dökümleri: Kişinin kendisi ya da sponsoruna ait olan hesabın, en az 5000 TL bakiyeli olması gerekmektedir. Aktif hareketliliği ispat amacıyla, banka tarafından imzalanıp kaşelenen hesap dökümleri ibraz edilmelidir.

Tapu ve ruhsatların kopyası: Yunanistan vizesine başvuru için varsa mal ve mülk varlığını ispatlayan belgelerin kopyası ibraz edilir.

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Kişi fuara stant görevlisi olarak katılacaksa, katılımcı kartı

Çalışmayanlar için Yunanistan Ticari Vize Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Başvuru sahiplerinin pasaportlarını teslim ederken vize için ayrılmış en az 2 boş sayfasının olmasına dikkat etmeleri gerekir. Bu pasaport 10 sene içinde çıkarılmış ve süresi seyahatten sonra 6 ay daha geçerli olmalıdır. Yıpranmamış olması gereken pasaportla birlikte eskileri de ibraz edilir.

Vize başvuru formu: Ticari vize başvurusu için kategorisine uygun ve doğru bilgilerle doldurulan formun yetkililere teslimi şarttır.

Nüfus cüzdanının iki tarafının fotokopisi: Kimliğin okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.

Fotoğraflar: En fazla 6 aylık dönemi yansıtan ve 35 ile 45 mm. boyutlarında çekilen 2 adet beyaz fona sahip biometirik fotoğraf

Başvuranın sponsoru varsa, bu kişiye ait unvan bilgileri, parasal kaynaklarını ispatlar belgeler

Seyahat Sigortası Poliçesi: Uluslar arası seyahatleri kapsayan sigortanız, en az 30.000 Euro hizmet teminatı sunmalıdır.

Vize talebi dilekçesi: Konsolosluğa hitaben yazılmış olması gereken dilekçe kapsamında tarih ve amaç açıklanmalı, ıslak imzalı dilekçe olmalıdır.

Tüm seyahate dair uçak ve konaklama rezervasyonlar: Biletler ve konaklama bilgileri, satın alınmasa da rezerve dökümleriyle desteklenmelidir.

Sponsora ya da kişinin kendisine ait banka hesabı: Bahsedilen hesabın maksimum bakiyede tutulması önerilir ancak en az 5000 TL bulundurması şarttır. Hesabın hareket dökümleri onaylatılmış şekilde ibraz edilir.

Kişinin kendisi ya da sponsoruna ait ruhsat ve tapular

Davetiye: Yunanistan’daki ortak çalışılan firmanın kişiye başvurusu için seyahati izah eder bir davetiye göndermiş olması gerekir.

Vukatlı nüfus kayıt evrağı

Reşit Olmayanlar için Yunanistan Ticari Vize Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Yunanistan vizesi için gerekli evraklar arasında verilen pasaportta vize basımı için 2 sayfa ayrılmış olmalı, pasaportun geçerliliği seyahatten sonra en az 6 ay devam etmelidir. 10 sene içinde çıkarılmış olması gereken pasaportun hasarsız olması ve eskileriyle birlikte verilmesi gerekmektedir.

Vize başvuru formu: Kişinin seyahatinin amacına uygun türde formu doldurduğundan emin olması gerekir.

Davetiye: Yunanistan vizesi için başvuru yapmak için başvuranın ticari ortağı olan firmanın davetiye sunması gerekir.

Güncel nüfus cüzdanı kopyası: Kimliğin 2 yüzünün de okunaklı birer fotokopisi

Biometrik fotoğraf: 35’e 45 mm. ebatlı fotoğrafların 6 aylık dönemde çekilmesi ve 2 nüshayla verilmesi gerekir.

Sponsor olmayı kabul eden kişinin maddi varlıklarını ispatlar mesleki ve finansal belgeleri

Sigorta: Kişinin vizeye başvurmadan önce temin etmesi gereken sigortasının tüm seyahat ülkelerini, süresini ve en az 30 bin Euro hizmeti kapsaması gerekmektedir. Sigorta, poliçeyle ispatlanmalıdır.

Seyahatin tarih, amacı gibi detayı bilgileri ifade eden ve başvuran tarafından ıslak imzalanan dilekçe

Seyahat boyunca ulaşım ve konaklama konusunda kullanılması planlanan otel ve uçak rezervasyonları

Sponsora ya da başvurana ait hesap: Aktif hareketleri olduğunu, onaylı hesap dökümleri ile ispatlamanız gereken hesabın içinde en az 5000 TL olması gerekir.

Başvuranın anne ve babasının birbirinden ayrı olarak alması icap eden noter tasdikli muvafakatname belgesi

Eğer Fransız vize başvuru sahibi anne babası boşanmışsa, mahkemenin verdiği velayet kararı belgesinin orijinali

Vukatlı nüfus kaydı kağıdı

Çiftçiler için Yunanistan Ticari Vize Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Yunanistan ticari vizesi almak isteyenler, pasaportunda vize için en az 2 sayfa ayırmış olmalıdır. Pasaport en fazla 10 senelik olabilir ve dönüşle birlikte 6 ayı daha olmalıdır. Yıpranmaması gereken pasaportu ibraz ederken varsa önceki versiyonları da eklenmelidir.

Davetiye: Yunanistan’daki firmanın, başvuru sahibini, seyahatin detaylarını açıklamakla birlikte ticari işlem için ülkeye davet ettiği bir belgeyi, ilgili makamlara onaylattıktan sonra göndermesi gerekir.

Kimliğin iki tarafının okunaklı birer fotokopisi

Biometrik fotoğraflar: 35-45 mm. ebatlı fotoğrafların 2 adet nüshası ibraz edilir.

Sigorta: Uluslar arası seyahatleriniz boyunca en az 30.000 Euro hizmet sağlayan sigortanız, poliçesiyle desteklenmelidir.

Banka hesabı: Hesap başvuru sahibinin ya da sponsoru olan kişinin adına, aktif ve en az 5000 TL bakiyeli olmalıdır.

Yunanistan seyahatinde konaklama ve ulaşım konularında kullanılacak olan tüm rezervasyonların, satın alınmasa da dökümleri

Ziraat Odası tarafından temin edilmesi ve onaylanması gereken Çiftçilik Belgesinin aslı

Kişi ticari konseptli bir fuarda stant sorulusu olacaksa, katılımcı kartı

Vukuatlı nüfus kaydı: Barkotlu olmak kaydıyla bir e-Devlet çıktısı alınması yeterli olacaktır.

Kamu Personelleri için Yunanistan Ticari Vize Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Ticari vize başvurusu için pasaportunuzun vize basımına ayrılmış 2 boş sayfası olması gerektiğini unutmamanız gerekir. Ayrıca pasaport en fazla 10 senelik olması, dönüşle birlikte 6 ay daha kullanılabilir olması gerekir. Önceden vize ve pasaport aldıysanız bunları da beraberinde ibraz etmeniz gerekmektedir.

Form: Ticari amaçlı olarak yapılan vize başvurularında formun uygun kategoride olmasına dikkat edilmelidir.

Davetiye: Ticari olarak ortaklık yürütülen Fransız firması, başvuru sahibini seyahat detaylarını açıkladığı bir davetiye ile ülkeye davet etmelidir.

Biometrik fotoğraf: Kişinin son 6 aylık dönem içerisinde çektirmiş olması gereken 35-45 mm. ebatlı fotoğraflardan 2 kopya verilir.

Seyahat sigortası: Yunanistan seyahatinde kişilere en az 30 bin Euro teminat sunan bir sigortanın poliçesinin ibrazı gerekmektedir.

Konaklama ve uçuşlara ait olan rezerve çıktıları

Banka tarafından onaylı ve en az 5000 TL bakiyesi olan hesabın dökümleri: Hareketliliği aktif olması gereken hesabın kişi adına ya da sponsoru adına olması gerekir.

Son 3 aya ait maaş bordroları: Bankanın sorumlusu tarafından bu belgenin onaylanmış olması gerekir.

Kişinin bağlı olarak çalıştığı kurumdan almış olması gereken izin kağıdı

SGK’dan alınması gerekli olan İşe Giriş Belgesi ve Hizmet dökümü belgelerinin orijinalleri

Kişi eğer ticari fuarda stant alanında çalışacak ise fuara katılma kartı

Tam vukuatlı nüfus kaydı örneği

Şahıs Firma Sahipleri için Yunanistan Ticari Vize Gerekli Belgeler 2020

Pasaport: Pasaportun vize basımı için 2 boş sayfasının olması ve 10 sene içinde çıkartılmış olması gerektiği unutulmamalıdır. Dönüşünüzden sonra pasaportunuzun kullanıma 6 ay daha açık olması gerekir. Eski pasaportlarınız da beraberinde teslim edilir.

Başvuru formu: Yunanistan ticari vizesi için gerekli belgeler arasındaki form, alana uygun türde ve güncel bilgiler ışığında doldurulmalıdır.

Nüfus cüzdanının TC kimlik no görünür olarak fotokopisi

Davetiye: Yunanistan vizesi için gerekli evraklar arasında en elzemlerden olan davetiyede seyahate ve taraflara dair bilgiler belirtilmelidir.

Başvuran fuara katılacaksa, fuar katılımcı kartı

En az 5000 TL bakiyesi olan aktif hesabın dökümleri: Başvuranın bu dökümleri bankaya onaylatması şarttır.

2 Adet biyometrik fotoğraf:Güncel fotoğrafların standart ölçülerde olması gerekir.

Sigorta: Poliçeyle belgelenen sigortanın tüm seyahat günlerini  ve yerlerini en az 30 bin Euro sağlık hizmeti ile kapsaması gerekir.

Konaklamaya ve ulaşım araçlarına ait başvuran kişinin yaptığı rezervasyonların dökümleri

Bağ-Kur ile alınan hizmet döküm belgesi

Ruhsat ve tapu gibi gelir kaynağı gösterir belgeler

Talep dilekçesi: Konsolosluğa yönelik yazılan bu dilekçede seyahatin amacı ve tarihleri  açıklanmalıdır.

Kişi tarafından, geçmiş 3 sene içinde bir başka Schengen vizesi başvurusu yoksa son 3 ayın kurum faaliyet belgesi

Şirkete dair belgeler: Şirket imza sirküleri belgesi, son dönem resmi gazete ilanının kopyası, güncel vergi levhası kopyası

Başvuru sahibinin tam vukuatlı nüfus kaydı örneği

Başvuru yapacak kişilerin herhangi bir bilgi değişikliği durumunda yetkilileri bilgilendirmesi ve evraklarını güncellemesi gerekmektedir. Tamamen doğru bilgilerin yansıtılmadığı düşünülürse istenmeyen şekilde Yunanistan vize reddi ile karışılaşılabilir.

Evrakların doğru olması halinde dahi, yetkililer uygun görürse ekstra belgeler isteyebilirler. Bunların sunulması, hatta yetkililer isterse yüz yüze görüşme yapılması gerekir.Tüm süreçte belgelerin birbirini destekler ve istenen formatta olması oldukça önemlidir.