Çin Vize Başvurusu

Çin Vize Başvurusu

Çin Turistik vize işlemleri, Çin’e turist olarak gitmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının uygulaması gereken işlemlerdir. Çin’e gitmek isteyen kişiler öncelikle gitme amaçlarının ne olduğuna karar vermelidirler. Bu amaç turist olarak gitmek ise bu durumda gerekli işlemlere başlamalıdırlar. Gerekli işlemler, Çin Gaziantep vize merkezi aracılığıyla ya da vizeofisi.net adresinden öğrenilebilmektedir.

Çin Turistik Vize İşlemleri Süreci

 

Çin’e turist olarak gitmeyi planlayan kişiler, öncelikle vizeye ihtiyacı olup olmadıklarını kontrol etmelidir. Bu kontrolü sağlamak ve vizeye ihtiyacı olması durumunda gerekli belgeleri öğrenmek için Gaziantep Çin Vize Merkezi’ne başvurmalıdır. Gerekli belgelerin listesi buradan temin edilebilmektedir. Gerekli belgeler listesi alındıktan sonra bu belgeler hazırlanmalıdır. Hazırlanan bu belgeler Çin Gaziantep Vize Merkezi tarafından İlgili konsolosluğa gönderilmektedir. Konsolosluğa gidilmesi gerekiyorsa randevu Gaziantep Çin Vize Merkezi tarafından alınmaktadır.

Gerekli belgeler hazırlanıp teslim edildikten sonra vizenin işleme konması beklenir. Bu genelde yedi iş günü sürmektedir. Başvuru kabul edildikten sonra vize ücreti ödenmektedir. Pasaport ile birlikte vize alınmaktadır.

Çin tarafından Çin turistik vize işlemleri için istenen evraklar şunlardır:

 • En az 6 ay geçerliliği ve boş sayfaları bulunan orijinal imzalı pasaport gerekmektedir.
 • Vize Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Formun üzerine fotoğraf da yapıştırılması gerekmektedir. Bu fotoğrafın bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler Gaziantep Çin Vize Merkezi aracılığıyla kesinlikle öğrenilmelidir.
 • Uçak biletinin gidiş dönüş olarak rezervasyon kaydı veya otel rezervasyon kaydı gibi belgeler gerekmektedir. Bu turistik gezi Çin’den biri tarafından davet sonucu meydana geldiyse bir davet mektubu gerekmektedir. Davet mektubu şunları içermelidir:
  • Başvuranın isim, cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgilerini içermelidir.
  • Planlanan ziyaret ile ilgili bilgiler içermektedir. Bunlar gezilmesi planlanan yerler gibi bilgiler olmaktadır.
  • Davet eden kişi ya da kurum hakkında isim, iletişim telefon numarası, adres, resmi damga ve davet eden kişinin ya da kurumun yasal temsilcisinin imzası gibi bilgiler içermelidir.

 

 • Türkiye’den başvurup Türk vatandaşı olmayanlar için, Türkiye’nin yetkili makamları tarafından verilen geçerli yasal ikamet sertifikası gerekmektedir.

 

Çin Turistik Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Çin turistik vizesi için gerekli evraklar, dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’e turist olarak gitmek için toplanması gereken belgelerdir. Her ülkede olduğu gibi Çin de ülkesini turist olarak ziyaret etmek isteyen kişilerden bazı belgeler istemektedir. Çin’e turist olarak gitmek isteyen kişiler vize alabilmek için bu belgeleri eksiksiz bir şekilde temin etmelidir. Belgelerde oluşacak bir eksiklik ya da yanlışlık vize başvurusunun kabul edilmemesine neden olmaktadır. Bu da başvuran kişi için hem zaman hem de ekonomik kayba neden olmaktadır. Bu kayıp yaşanmaması için vizeofisi.net adresinden belgeler başvurmadan önce öğrenilmelidir.

Çin Turistik Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 

Çin’e turist olarak gitmek isteyen biri genellikle 90 günlük sürelik tek girişli izin alabilmektedir. Eğer organize bir tur ile seyahat ediliyorsa bireysel vizeye gerek olmamaktadır.

Çin turistik vizesi için gerekli evraklar şunlardır:

 • 6 ay geçerliliğe sahip pasaport gerekmektedir. Bu pasaport boş sayfalara sahip olması gerekmektedir.
 • Başvuru formu doğru ve okunaklı bir şekilde doldurulması gerekir. Başvuru formundaki bilgilerin doğru olması çok önemli olmaktadır.
 • Başvuru formuna eklenmesi gereken pasaport boyutlu ve renkli son zamanlarda çekilmiş fotoğraf gerekmektedir.
 • Gezi programını belli eden belgeler gereklidir. Bu belgeler şunlar olabilmektedir.
  • Gidiş ve dönüşü belli olan uçak bileti ayırtıldığını gösteren belge olabilmektedir.
  • Otelde belli süreler için yer ayırttığınızı gösteren belge olabilmektedir.
  • Eğer Çin’e davet edilerek turistik gezi yapılacaksa davet eden tarafından verilen davet mektubu olabilmektedir. Bu mektupta şunlar yer almalıdır:
   • Başvuru sahibinin adı, cinsiyeti ve doğum tarihi gibi bilgileri
   • Davet eden kişinin adı, iletişim bilgileri ve adresi gibi bilgileri
 • Çin’e gitmek isteyen kişi Türk vatandaşı değil fakat Türkiye’de yasal olarak kalmaktaysa, Türkiye’de hangi statüde kaldığını belgelemesi gerekmektedir.
 • Tibet’e seyahat etmek isteyenler ayrıca Tibet Seyahat izni almalıdır. Bu konuda detaylı bilgi Çin Gaziantep Vize Merkezi aracığıyla alınmalıdır.

 

Vize başvurusu 7 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Vize ücreti tek girişlik vizeler için 58 dolardır. Ekstra 25 dolar ödenerek 4 iş günü içerisinde alınabilmektedir.

 

Çin Ticari Vize İşlemleri

Çin ticari vize işlemleri, dünya ekonomisinde önemli yer tutan Çin’de ticaret yapmak için yapılması gereken izin işlemleridir. Çin ticari vizesinin bir diğer adı M tipi Çin vizesidir. Vizeyi almak için istenen dokümanların noksansız bir şekilde tamamlanması hayati öneme sahip olmaktadır. Herhangi belgede oluşacak eksiklik ya da yanlışlık vizeyi alamamaya neden olmaktadır. Verilen vize ücreti de iade edilmemektedir. Bunun yanında bu bir ticari vize olması nedeniyle gecikmeden ötürü hem zaman hem de ekonomik kayıp yaşanabilmektedir. Bu yüzden kesinlikle Çin vize işlemleri başlamadan önce, hazırlanacak belgeler hakkında Gaziantep vize merkezi vasıtasıyla öğrenilmelidir.

Çin Ticari Vize İşlemleri Süreci

 

Ticari vize almak için bir takım süreçlerden geçmek gerekir. Bu süreçlerin en zorlusu gereken belgeleri toplamaktır. Gereken evrakları toplarken, evrakların neler olduğu vizeofisi.net aracılığıyla öğrenilmelidir. Ticari vize almak için gerekli belgeler şunlardır:

 • Bir ticari vize almak için gereken ilk evrak, bir adet orijinal pasaport bulunmasıdır. Ayrıca bu pasaportun boş vize sayfası bulunmalıdır. Geçerlilik süresi ise en az altı ay olmalıdır.
 • Başvuranın kimlik fotokopisi gerekmektedir.
 • Vize başvuru formu tam olarak tamamen açık ve doğru şekilde doldurulmalıdır.
 • 2 adet fotoğraf gerekmektedir. Bu fotoğrafın biri pasaporta iliştirilmelidir. Diğeri ise başvuru formuna yapıştırılmalıdır. Fotoğraf renkli ve başı açık şekilde çekilmelidir.
 • Çin’de bulunan ilgili makamların verdiği onaylı davet mektubu gerekmektedir. Eğer böyle bir mektup bulunmamaktaysa;
 1. Başvuran kişi; Büyükelçilik ya da Başkonsolosluk tarafından tanınan ve Türkiye valilik ve büyükşehir belediyeleri düzeyinde ve üzerindeki belirli şu yapılarda:
   • Hükümet kurum ve kuruluşları,
   • Ticaret odaları,
   • Dernekler,
   • Ticari örgütler
   • Yetkili veya itibarlı tanınmış finans kuruluşları / şirketleri

Çalışıyorsa şu belgeler gerekmektedir:

  • İş yerinden alınacak bir doğrulama yazısı gerekmektedir. Bu yazı içerisinde Çin vizesi alacak kişinin isim, çalıştığı kurum gibi bilgileri ayrıntılı bir şekilde bulunmalıdır.
  • Çin’de bulunan kurum, kuruluş, şirket vb. tarafından verilen davetiye gerekmektedir.

Bu kuruluşların listesi her daim güncellenmektedir. Güncel hali Gaziantep Çin vize merkezi aracılığıyla öğrenilebilmektedir.

 1. Türkiye’de bulunan özel şahıs benzeri şirketler ise şu belgeler gerekmektedir:
  • Çin’de bulunan kurum, kuruluş, şirket vb. tarafından verilen davetiye gerekmektedir.
  • Onaylanmış şirketin kayıt belgeleri ve vergi levhası kopyası gerekmektedir.
  •  Vize alacak kişinin şu bilgileri gerekmektedir:
   • Sabıka kaydı gereklidir.
   • Banka hesabında en az 5000 dolar olması gereklidir
   • Nüfus bilgileri gereklidir.
   • Sosyal güvenlik belgesi gereklidir.
  • Çin ile yaptığı ticaret hacminin 10.000 dolar üzerinde olması gerekmektedir.

 

Çin Ticari Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Çin ticari vizesi için gerekli evraklar, Çin’e ticaret için gitmesi gereken tüccarların hazırlaması gereken evraklardır. Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisidir. Bu da ticari olarak gözde bir mekân haline gelmesini sağlamaktadır. Her ülkeye olduğu gibi Çin’e ticarete nedeniyle de olsa girmek için bazı belgeleri Çinli yetkililere sunmak gerekmektedir. Bu belgeleri hazırlama sürecinde Çin Gaziantep vize merkezi gerekenleri hazırlamaya yardımcı olmaktadır.

Çin Ticari Vizesi İçin Gerekli Evraklar

 

Bir başka ülkenin vizesini alıp o ülkeye gitmenin en zorlu safhası vize için gerekli evrakları hazırlama aşaması olmaktadır. Belgeler hazırlanırken vizeofisi.net sitesinden yardım alınmalıdır.

 • Geçerlilik süresi 6 aydan fazla olan bir adet boş sayfalara haiz pasaport gerekmektedir.
 • Vizeye başvuran kişinin kimliğinin bir örneği gerekmektedir.
 • Vize başvuru formu doldurulmalıdır. Form doldurulurken noksansız doldurulduğundan emin olunmalıdır.
 • Biri pasaporta eklenen diğeri ise başvuru formuna yapıştırılması gereken iki adet fotoğraf gerekmektedir.
 • Onaylı davet mektubu gerekmektedir. Bu mektup Çinli yetkililer tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Eğer böyle bir mektup yoksa aşağıdaki şartlar aranmaktadır:
 1. Başvurucu; Hükümet kurum ve kuruluşları, Ticaret Odaları, Dernekler, Ticari örgütler, yetkili veya itibarlı tanınmış finans kuruluşlarından biri ise veya buralarda çalışıyorsa şu belgeler gerekmektedir:
  • Çin vizesi alacak kişinin isim, çalıştığı kurum gibi bilgilerinin yer aldığı teyit yazısı gerekmektedir. Bu yazı iş yerinden alınmalıdır.
  • Çinli bir kurum veya kuruluş tarafında verilecek davetiye gerekmektedir.

 

Bu kuruluşların listesi her daim güncellenmektedir. Güncel hali Gaziantep Çin vize merkezi aracılığıyla öğrenilebilmektedir.

 1. Eğer başvurucu yukarıdaki kuruluşlardan bir olmayan özel bir şirket ise şu belgeler gerekmektedir.
  • Çinli bir kurum veya şirket tarafında gönderilen bir davet yazısı gerekmektedir.
  • Başvuran şirketin vergi levhası gibi onaylanmış belgeleri gerekmektedir.
  • Başvuracak kişinin aşağıda yer alan şu özelliklere sahip olması gerekmektedir:
   • Sabıka kaydının temiz olduğunu gösteren belge gereklidir.
   • Banka hesabında en az 5000 dolar olduğunu gösteren belge gerekmektedir.
   • Nüfus bilgileri gereklidir.
   • Sosyal güvenlik belgesi gereklidir.
  • Çin ile yaptığı ticaret hacminin 10.000 dolardan fazla olması gerekmektedir.

 

Çin Aile Ziyareti Vize İşlemleri

Yurt dışında yaşayan ve Çin’de bulunan akrabalarını ziyaret etmek isteyen kişilerin yapması gereken işlemlere Çin aile ziyareti vize işlemleri denmektedir. Bu ziyaret 180 günden az olmaktadır. İki tip aile ziyareti vizesi bulunmaktadır. Bunlardan biri Q2 tipi vizedir. Çin dışında yaşayan biri, Çin vatandaşı olan veya Çin’den uzun süreli oturum izni almış akrabasını ziyaret etmek için bu vizeye başvurmalıdır. Bu vize türü için gerekli işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi Çin Gaziantep vize merkezi tarafından alınmalıdır. Diğer Çin aile ziyareti vize türü S2 tipi vizedir. Çin’de öğrenim gören veya çalışan yabancı uyruklu kişileri ziyaret etmek isteyen akrabaları bu vize türüne başvurmalıdır. Gerekli işlemler hakkında detaylı bilgi vizeofisi.net internet adresinden öğrenilmelidir.

S2 tipi vizenin bir başka şekli daha bulunmaktadır. Bu Çin’e tedavi amaçlı gidecek olan kişiler için gereklidir. Hasta olan kişilerin yanında refakatçi gidecek olan kişiler de bu vizeye başvurmalıdır. En fazla iki kişi vizeye başvurabilmektedir. Bu kişiler yakın akraba olmak zorundadır.

Çin Aile Ziyareti Vize İşlemleri Nelerdir?

 

Her ülkede olduğu gibi Çin’e girmek isteyen yabancı vatandaşlar bazı işlemlerden geçmelidir. Öncelikle ilk yapılması gereken işlem bir pasaporta sahip olmaktır. Eğer pasaport bulunuyorsa pasaportun geçerlilik süresinin en az 6 ay olması gerekmektedir. Daha sonra başvuran kişinin kimliğinin bir nüshası gerekmektedir. Çin vize başvuru formu noksansız bir şekilde doldurulmalıdır. Bu forma bir adet fotoğraf yapıştırılmalıdır. Çin’de yaşayan kişiler akrabalarının Çin vizesi alabilmesi için bir davetiye yazısı yazmalıdır. Bu yazı da hem davet edenin hem de başvuranın kişisel bilgileri yer almalıdır. Ayrıca davet eden kişinin kimliğinin bir nüshası ve davet ettiği kişiyle akrabalığını ispatlayacak bir belgenin aslı gerekmektedir. Bu ziyaret kısa süreli olduğu için gidiş ve dönüş tarihlerini gösteren bir belge gerekmektedir.

Çin aile ziyareti vize işlemleri kapsamında tüm bu belgeler hazırlanmalıdır. Çin kanunlarına göre Çin vizesine başvuran 14-70 yaş aralığındaki herkes parmak izi vermek zorundadır. Bu yüzden parmak izi verilmelidir. Bu işlemlerle ilgili daha fazla bilgi Çin Gaziantep vize merkezi aracığıyla alınmalıdır.

 

Çin Aile Ziyaret Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Çin’e aile ziyareti için gelecek olan yabancı kişilerin hazırlaması gereken belgelere Çin aile ziyaret vizesi için gerekli evraklar denir. Çin Devleti, bu vize için iki tip vize uygulaması getirmektedir. Birincisi Q2 tipi vize olarak adlandırılmaktadır. Bu tip, Çin vatandaşlarının ve Çin’de süresiz oturum izni almış yabancı uyruklu vatandaşların ailelerin kısa süreli ziyaretini düzenlemektedir. İkincisi S2 tipi vize olarak adlandırılmaktadır. Çin’de çalışma veya öğrenim görmek nedeniyle ikameti olan yabancı uyrukluların Çin’e kısa süreli ziyaretini düzenlemektedir. Bu ziyaretler kısa süreli yani 180 günden az olmaktadır. Çin’e aile ziyaretinde bulunacak kişilerin hangi tip vizeye başvurmaları gerektiğini vizeofisi.net internet sitesinden öğrenmeleri gerekmektedir.

Çin Aile Ziyaret Vizesi İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

 

Süresiz oturum izni olan ve Çin’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin veya Çin vatandaşlarının akrabalarının alacağı vize türüdür. Q2 ve S2 tipi vize türleri için gerekli evraklar aynı olmaktadır. Gereken belgeler hakkında daha fazla bilgi Gaziantep Çin vize merkezinden detaylıca öğrenilmelidir.

Çin aile ziyaret vizesi için gerekli evraklar şunlardır:

 • Başvuranın sahip olduğu orijinal pasaportu ve pasaportunun fotokopisi gerekmektedir. Bu pasaportun vize eklenebilmesi için iki adet boş sayfası bulunması gerekmektedir. Ayrıca pasaportun geçerlilik süresi en az altı ay olmalıdır.
 • Başvuran akrabanın kimlik fotokopisi gerekmektedir
 • Çin vize başvuru formunun doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.
 • İki adet fotoğraf gerekmektedir. Bu fotoğraflardan biri başvuru formuna yapıştırılmalıdır. Diğeri ise pasaporta eklenmelidir. Fotoğraf başı açık şekilde çektirilmelidir.
 • Çin’de yaşayanların akrabaları için yazdığı davetiye mektubu gerekmektedir. Bu mektup şunları içermelidir.
  • Başvuracak kişinin adı, doğum tarihi, pasaport numarası gibi kişisel bilgileri içermelidir.
  • Vizeye başvuran kişinin Çin’e gelme sebebi, kalacağı adres gibi ziyaret bilgileri içermelidir.
  • Davet eden kişinin bilgileri gerekmektedir.
 • Başvurucuyu davet eden kişinin kimlik fotokopisi gerekmektedir. Eğer davet eden Çin vatandaşı değilse pasaport ve süresiz ikamet belgesinin bir örneği gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi ile davet edenin akrabalığının ispatlanması için gereken belgenin aslı ve fotokopisi gerekmektedir.
 • Gidiş dönüş uçak bileti rezervasyonunun yapıldığını gösteren belge gerekmektedir.

 

Çin Diğer Vize İşlemleri

Çin Diğer Vize işlemleri başlıca vize tipleri dışında kalan vizelerin işlemleri olarak tanılandırılmaktadır. Çin Devleti çeşitli durumlara göre vize tipleri belirlemektedir. Her bir vize türüne başvurabileceklerin niteliklerine göre gruplandırmaktadır. Turist vizesi, ticaret vizesi, aile vizesi ve öğrenci vizesi başlıca vize çeşitleridir. Başlıca vizeler hakkında detaylı bilgiler vizeofisi.net sitesi içeriğinde mevcut bulunmaktadır. Bu vize tiplerinin dışında kalan başka vize türleri de bulunmaktadır.

Çin Diğer Vize İşlemleri Nelerdir?

 

Başlıca vize çeşitlerin dışında kalan diğer vize çeşitleri için yapılacak Çin diğer vize işlemleri şunlardır:

Çin Mürettebat Vizesi; Uçak, tren ve gemi gibi uluslararası ulaşım araçlarını kullananlar için verilen vize tipidir. Çin Devleti tarafından C tipi vize diye tanımlanmaktadır.

Çin’de sürekli oturum izni alacak kişilerin alması gereken vize türüdür. Çin Devleti tarafından D tipi vize olarak tanımlanmaktadır. Bu vizeyi alanların 30 gün içerisinde ikamet için başvurmaları gerekmektedir.

Karşılıklı değişim ve araştırma amaçlı alınması gereken vize türüdür. Çin Devleti tarafından F tipi vize olarak tanımlanmaktadır.

Aile birleşimi vizesi, aile birleşimi için başvurulan vize türüdür. Çin vatandaşının ya da Çin’de sürekli oturum iznine sahip bireylerin eş, anne, baba, çocuk gibi aile bireylerinin alması gereken vize türüdür. Çin devleti tarafından Q1 tipi vize olarak tanımlanmaktadır. Bu tip evlatlık vize çeşidi de bulunmaktadır. Evlatlık alınan kişilerin başvurması gereken vize türüdür.

Çin Devleti tarafından S1 tipi vize olarak adlandırılan vize çeşididir. Ziyaret amacıyla olan ve Çin’de 6 aydan fazla kalmayı isteyen kişilerin başvurması gerekmektedir.

Çin Devleti tarafından Z vizesi olarak tanımlanmaktadır. Bu vizeye Çin’e çalışma amaçlı gidecek kişiler başvurmaktadır. Bu kişiler genel istenen belgelerle beraber Çalışma izin belgesine sahip olmaları ve bunu belgelerinin arasına koymaları gerekmektedir.

Çin diğer vize işlemleri arasından hangi vize işlemi olursa olsun yapılması gereken işlemler genel olarak aynı olmaktadır. Başvuru formu yanlışsız olarak doldurulmalıdır. Boş sayfaları olan pasaporta sahip olunması gerekmektedir. Çin Devleti vize başvurusu yapacak herkesten parmak izi almaktadır. Vize işlemlerine başlamadan önce detaylı bilgi Gaziantep Çin vize merkezi tarafından alınmalıdır.

 

Çin Online Vize Başvurusu

Çin online vize başvurusu Çin vizesi alımındaki ilk aşamadır. Hangi tip Çin vizesi olursa olsun ilk aşama online başvuru yapmaktır. Dünyada yaygınlaşan biyometrik vize uygulamasının bir sonucu olarak online başvuru sistemi devreye sokulmaktadır. Vize başvurusu yapmadan önce online vize başvurusu yapılmalıdır. Bu öylesine bir uygulama değildir. Bu yüzden online başvuru yapılırken dikkatli olunmalıdır. Başvuru yapılmadan önce hangi tip vizeye başvurulacağına karar verilmiş olunmalıdır. Online başvuru sırasında doğabilecek hataları engellemek için daha önce Gaziantep Çin vize merkezi ziyaret edilmesi gerekmektedir.

Online başvuru formu noksansız bir şekilde doldurulduktan sonra çıktısı alınmalıdır. Daha sonra dikkatlice okunarak bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra ıslak imzayla imzalanmalıdır.

Online vize başvurusu vize başvurusunun önemli bir adımı olmaktadır. Fakat bu önemine rağmen başvuru burada bitmemektedir. Online başvuru yapıldıktan ve çıktısı alınan form imzalandıktan sonra gerekli belgeler toplanmaya başlanmalıdır. Pasaport, kimlik fotokopisi, fotoğraf gibi her vize türü için kullanılan belgeler bulunmaktadır. Bununla beraber her vize türünün kendine has evrakları bulunmaktadır. Bu evrakların tam bir şekilde öğrenilmesi için vizeofisi.net internet adresi ziyaret edilmelidir.

Çin Online Vize Başvurusu Prosedürleri

 

Çin vize başvurusunun belli bazı aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamaların ilk adımı Çin online vize başvuru yapmaktır. Bunun için Çin vize merkezi internet sitesine giriş yapılması gerekmektedir. Bu sitede olan form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Bu form Gaziantep Çin vize merkezi aracığıyla doldurulabilmektedir. Form doldurulduktan sona bir randevu alınmaktadır. Doldurulan formun ve randevunun yazdığı fişin çıktısı alınmalıdır. Daha sonra vize türüne göre hazırlanması gereken evrak listesi belirlenmelidir. Bu aşama eksiksiz yerine getirilmelidir. Eğer bu aşamada sıkıntı oluşmuşsa Çin Gaziantep vize merkezi biriminden yardım istenmelidir.

Evraklar hazırlandıktan sonra randevu tarihinde evraklar konsolosluğa teslim edilmelidir. Bu sırada başvurucu daha önceki 5 sene içinde vize başvurusu yapmadıysa ve 14-70 yaş aralığındaysa parmak izi vermelidir. Vize ücreti ödenmelidir. Eğer başvuru ret edilirse vize ücreti geri ödenmemektedir. Başvuru normal işlem süresi 7 iş günü olmaktadır.

 

Çin Kısa Süreli Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Çin kısa süreli öğrenci vizesi için gerekli evraklar Çin’e kısa süreli öğrenim görmek için gitmek isteyenlerin hazırlaması gereken belgelerdir. Çin’de bulunan üniversitelerin dünyadaki başarı sıralamasında üst sıralarda olması talebi arttırmaktadır. Bu yüzden birçok öğrenci Çin’de kısa süreli de olsa eğitim görmek istemektedir. Kısa süreli öğrenci vizesi Çin’de 180 günden az öğrenim görmek isteyen öğrencilerin alması gerekmektedir. Bu vize Çin Devleti tarafından X2 tipi vize olarak adlandırılmaktadır. Çin’e kısa süreli eğitim için gitmek isteyenler gerekli belgeleri Çin Gaziantep vize merkezi sayesinde öğrenebilmektedir. Çünkü eksik belgeyle yapılan bir başvuru vizenin reddine neden olabilmektedir. Olası bir ret durumunda eğitim dönemi kaçabilmektedir.

Çin Kısa Süreli Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 

Çin’de eğitim almak isteyen öğrenciler bazı belgeleri hazırlamak zorunda olmaktadır. Bu belgelerin hangileri olduğu gaziantepvize.net internet sitesine girilerek öğrenilmelidir. Çin kısa süreli öğrenci vizesi için gerekli evraklar şunlardır:

 • Başvuran öğrencinin boş sayfalara sahip orijinal pasaportu olması gerekmektedir. Bu pasaportun en altı ay geçerlilik süresi olmalıdır.
 • Kısa süreli eğitim almak isteyen öğrencinin kimlik fotokopisi gerekmektedir.
 • Vize başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Burada yapılacak bir eksiklik vizenin reddine neden olabileceğinden Çin Gaziantep vize merkezi tarafından yardım istenmelidir.
 • İki adet tanınmanızı sağlayacak yenilikte fotoğraf gerekmektedir. Bu fotoğrafın biri pasaporta eklenmesi gerekmektedir. Diğeri ise başvuru formuna eklenmelidir.
 • Çin tarafından başvuran kişinin öğrenciliğe kabul edildiğini gösteren belgenin aslı ve fotokopisi gerekmektedir.
 • JW201 veya JW202 Formları diye adlandırılan Çin’de eğitim içi vize başvurusu formunun doldurulmuş aslı ve bir adet örneği gerekmektedir.
 • Çin’de öğrenim görüleceği süre boyunca eğitim masraflarının karşılanabileceğini gösteren bir belge gerekmektedir. 6 aylık süre için en az 1250 dolar olduğunu ispatlamak gerekmektedir. Ya da burs alınıyorsa bunu ispatlamak gerekmektedir.
 • Başvuruyu yapan kişinin nüfus kayıt örneği gerekmektedir.
 • Başvuruyu yapan kişinin sabıkası olmadığına dair belge gerekmektedir.
 • Çin kanunlarına göre vize başvurusu yapan herkesin başvuru yaparken parmak izini vermesi gerekmektedir.

 

Çin Uzun Süreli Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Çin’e uzun süreli öğrenim görmek için gitmek isteyenlerin vize almak için hazırlaması gereken belgelere Çin uzun süreli öğrenci vizesi için gerekli evraklar denmektedir. Çin Devleti uzun süreli eğitimi 180 günden fazla olarak tanımlamaktadır. Bu yüzden bu vize üniversite eğitimini veya yüksek lisans eğitimini Çin’de yapmak isteyenler tarafından alınması gereken vize türüdür. Bu vize Çin tarafında X1 tipi vize olarak tanımlanmaktadır. Hazırlanması gerekli belgeler Çin Gaziantep vize merkezi sayesinde öğrenilmelidir. Kesinlikle başvuru yapmadan önce belgeler eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Aksi halde vize başvurusu ret edilebilmektedir. Bu da eğitim için gidileceği için döne kaybına neden olmaktadır.

Çin Uzun Süreli Öğrenci Vizesi İçin İstenen Belgeler

Çin’e eğitim almak amacıyla gitmek isteyen kişiler bazı belgeler hazırlaması gerekmektedir. Bu belgelerin noksansız hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler hakkında detaylı bilgi vizeofisi.net internet sitesine girilerek öğrenilmelidir. Çin uzun süreli öğrenci vizesi için gerekli evraklar şunlardır:

 • Bir adet pasaport gerekmektedir. Pasaporta vize vurulabilmesi için iki adet boş sayfaya sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra son kullanım süresine en az altı ay daha olmalıdır.
 • Uzun süreli eğitim için vize başvurusu yapan kişinin kimlik fotokopisi gerekmektedir.
 • Vize başvuru formu doldurulmalıdır. Form doldurulurken azami dikkat gösterilmelidir. Yanlışlık yapılmamalıdır. Bu yüzden emin olunmayan yerler Çin Gaziantep vize merkezi yardımıyla doldurulmalıdır.
 • İki adet fotoğraf gerekmektedir. Bu fotoğraflardan biri pasaporta ek yapılmalıdır. Diğeri ise başvuru formuna eklenmelidir. Fotoğraflarda kişinin başı açık olmalıdır. Ayrıca beyaz arka fonda çekilmişse beyaz elbise giyilmemelidir.
 • Çin’deki eğitim kurumu tarafından verilen okula kabul belgesinin aslı ve bir nüshası gerekmektedir.
 • Çin’de eğitim için vize başvurusu formu doldurulmalıdır. Bu formun aslı ve fotokopisi gerekmektedir.
 • Çin’de eğitim için kalınacak süre boyunca masrafların öğrencinin kendisi tarafından sağlanabileceğini gösteren belge gerekmektedir. Bu bir banka hesabı olabilmektedir. Her bir yıl için en az 2500 dolar olması gerekmektedir. Burs alınmaktaysa bunu kanıtlayan bir belge gerekmektedir.
 • Uzun süreli eğitim için başvuran öğrencinin kimlik fotokopisi ve sabıka kaydı gerekmektedir.
 • Çin’e girmesinden itibaren 30 gün içinde ikamet başvurusunda bulunması gerekmektedir.

 

Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu

Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu Görev ve Yetkileri

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği görev bölgeleri,

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının; pasaport yenileme, kimlik yenileme, noter işlemleri, doğum ve ölüm belgeleri, evlilik işlemleri gibi prosedürlerini yerine getirmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti’ ya seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti bordo pasaport sahibi vatandaşlarının vize başvuru kabul etme, vize değerlendirme süreci, vize onay veya reddetme işlemlerini gerçekleştirmek yükümlülüğü bulunmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosluğu, Çin Halk Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosluğu, Çin Halk Cumhuriyeti Gaziantep Fahri Konsolosluğu, Çin Halk Cumhuriyeti İskenderun Fahri Konsolosluğu, Çin Halk Cumhuriyeti İzmit Fahri Konsolosluğu görevlendirme gibi yetkisi mevcuttur.

Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dayanışma, ülke tanıtımı ve birlik beraberliği sağlamak ile sorumludur.

 

Çin Halk Cumhuriyeti Vize Formu

Çin Halk Cumhuriyeti Vize Başvuru formu genellikle 4 sayfadan oluşan ve resmi belge statüsünde bulunan bir evraktır. Bu evrak Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından hazırlanmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti vizesi başvuru formunun, Çin Halk Cumhuriyeti vizesi başvurusu için hazırlanması gereken evrakların arasında bulundurulması zorunlu bir işlemdir. Çin Halk Cumhuriyeti vize başvuru formu olarak geçmektedir. Aslında Schengen vize başvuru formu olan bu belge Çin Halk Cumhuriyeti giriş ve Çin Halk Cumhuriyeti çıkışlı olmak üzere düzenlendiği için ve vize başvurusu Çin Halk Cumhuriyeti için yapıldığı için, Çin Halk Cumhuriyeti vize başvuru formu olarak adlandırılmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti vize başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmak durumundadır. Ayrıca burada yer alan bilgilerin gerçek olması ve doğru olması gerekmektedir. Başvuru formunda yer alan sorularda boşluk bulunmaması, eksik ve hatalı yer olmaması önemlidir. Çin Halk Cumhuriyeti vize başvuru formunda yer alan bilgilerin, Çin Halk Cumhuriyeti vize başvuru formu evrakları ile arasında tutarlılık olması ve birbirini desteklemesi gerekmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti Vize Başvuru Formu Doldurma

Çin Halk Cumhuriyeti vize başvuru formu doldurma işlemi harflerin tamamı büyük olacak şekilde olmalıdır.

Çin Halk Cumhuriyeti vize başvuru formu doldurma işlemi yapılırken eksiksiz bilgiler ile başvuru formunun desteklenmesi gerekmektedir.  İlgili vizenin başvuru evrakı, resmi bir evrak olarak kabul edildiği için, aslına uygun şekilde ve resmi bir evrak olarak tüm bilgilerin beyanı ile doldurulması gerekmektedir.

Başvuru onaylanmasının ardından, Çin Halk Cumhuriyeti vize başvuru formu doldurulmuş kabul edilir. Bu başvuru formunun tamamlanması gereken resmi evraklar ile bir arada Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu’ na sunulması gerekmektedir. Vize başvuru değerlendirilmesi aşamasında herhangi bir yanlış, hata veya vize başvuru sırasında usulsüzlük tespit edildiği takdirde, Çin Halk Cumhuriyeti vize başvurusunda bulunan kişiye cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu yaptırım, vize başvurusunun iptali, Çin Halk Cumhuriyeti giriş ve çıkışının yasaklanması ya da para cezası olarak karşılaşılan bir durumdur.

Turistik Vize Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Turistik seyahat amacı taşıyan geziler için kişiler öncelikle seyahat etmeyi düşündükleri ülkenin Başkonsolosluklarına Turistik Vize talebinde bulunması gerekmektedir. Örneğin; Çin Halk Cumhuriyeti’ya seyahat etmek isteyen biri İstanbul Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna hitap ederek amacına göre Çin Halk Cumhuriyeti Turistik Vizesi için talep dilekçesi yazmalıdır. Vize talep dilekçesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

Bunlar;

– Dilekçede yapılacak olan seyahatin amacı açık ve sade bir dille ifade edilmeli seyahat tur eşliğinde gerçekleştirilecek ise tercih edilen turla ilgili bilgi ve yasal belgeleri de dosya haline getirilmeli ikamet edilecek adresinde doğru şekilde dilekçeye koyulması gerekir.

-Dilekçede seyahatin yapılacağı tarih aralıkları doğru şekilde ifade edilmeli ülkeye giriş ve ülkeden çıkış tarihlerinin beyan edilmesi zorunludur. -Dilekçenin içeriğinde seyahat esnasında ülkede yapılacak olan harcamaların (konaklama, ulaşım, hastane vb. durumların) karşılanma şekli hakkında açık bilginin de verilmesi gereklidir.

-Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna verilecek olan Turistik Vize talep dilekçesinde özellikle dikkat edilmesi gereken hususlardan biride verilen bilgilerin anlaşılır ve birbirlerini teyit ediyor olmasıdır. Dosyaya eklenen her bilgi birbirini doğrulmalıdır. Bazı durumlarda seyahat edecek kişilerin iki dilekçe vermeside talep edilmektedir.

Bu durumlar;

1.Seyahat edecek kişinin SGK’lı olması durumudur. Bu durumda kişi çalıştığı firmadan, firmaya ait resmi kağıtlarının (antetli kağıt) üzerine seyahat edeceği tarihler arasında izinli olduğunu beyan eden Turistik Vize Talebi Dilekçesi oluşturulmasını talep eder. Bu dilekçede firma yetkilisinin, ünvanının belirtilmesi kaşesi ve imzasının olması gereklidir.

2.Turistik Vize talebinde bulunacak olan kişiler öğrenci veya ev hanımı ise bu durumda harcamalarının nasıl karşılanacağını beyan edecekleri sponsorlara ihtiyaç duyacaklardır. Bu sponsorlar birinci derece aile üyesi olan ; anne, baba, çocuk vb. şahıslar arasından olabilir ve sponsor olarak gösterilebilirler. Sponsor olmayı kabul eden kişilerin, seyahat esnasında yapılacak olan harcamaların kendileri tarafından karşılanacağını Çin Halk Cumhuriyeti Vizesi talep dilekçesi olarak beyan etmeleri gerekir.

 

Ticari Vize Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

 

Eğer seyahat ticari amaçlı ise Vize Talep Dilekçesinin başlığı Çin Halk Cumhuriyeti Ticari Vizesi talep dilekçesi olarak vurgulanmalıdır.

-Dilekçenin, personeli ticari seyahate yollayacak olan firma yetkilisi tarafından hazırlanması gerekmektedir. Yine burada da seyahat esnasında yapılacak olan masrafların nasıl karşılanacağı ve ülkeye giriş-çıkış tarihlerinin net bir şekilde beyan edilmesi; seyahat edecek olan personelin ünvanının, firma içerisindeki görevinin açıklanması ve hangi amaçla seyahatin gerçekleştirileceğinin de yer verilmesine dikkat edilmelidir. Vize talebinde bulunurken biyometrik veri istenileceği için başvuruların bizzat yapılmasına dikkat edilir. Vizenin süresi konsolosluk tarafından belirlenir. Yani uzun süreli vize talebinde bulunmanız konsolosluğun insiyatifindedir.

-Uzun süreli vize talepleriyle ilgili herhangi bir kriter Çin Halk Cumhuriyeti konsolosluğu tarafından belirtilmemiştir. Vizelerin ortalama çıkış süresi 22 gün olarak bilinirken vizenin talep türünün bu sürede herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Vize izninin çıkış süresi işlem sırasına göre değişiklikte gösterebilmektedir. Seyahatin 1 veya 3 ay öncesinden resmi başvuruların yapılması süreç açısındanfayda sağlamaktadır. 4.Üçüncü ülke vatandaşları vize talep dilekçesine Türkiye’de aldıkları oturma izinlerinde eklemelidir. Üçüncü ülke vatandaşları Türkiye’de başvuru yaparken Türkçeleri yoksa yanlarında Türkçe bilen refakatçi eşliğinde başvurularda bulunmalıdır. Tüm evrakların toplanması sonucunda talep edilenvize ve harç bedelleri konsolosluk tarafından belirlenirken seyahat tipine göre değişiklik göstermektedir. Ama D tipi olarak bilinen Ulusal Vize harç ve vize ücreti yükseklik gösterebilmektedir. Vize ücreti Euro karşılığında TL olarak nakit ödeme şeklinde gerçekleştirilir. Çin Halk Cumhuriyeti konsoloslukları vize uyumlarına koşulları gereği dikkat etmektedir. Bu açıdan istenilen evrakların eksiksiz ve düzgün şekilde elde edilmiş olması önemlidir.

 

Give a Comment

Call Now ButtonDestek Hattı